C O M U N I C A T

Joi, 25 februarie 2016, a avut loc la Ministerul Sănătăţii întâlnirea membrilor Biroului Executiv al Federaţiei SANITAS din România cu ministrul sănătăţii, dl Patriciu Achimaş-Cadariu.
Întâlnirea a avut ca scop semnarea unui Acord privind solicitările înaintate Ministerului Sănătăţii de către Federaţia SANITAS din România la începutul acestui an.
De comun acord, au fost stabilite o serie de măsuri privind optimizarea funcţionării sistemului sanitar, au fost stabilite principiile de colaborare, s-a exprimat maxima deschidere bilaterală de conlucrare în interesul tuturor salariaţilor din sistem şi a beneficiarilor de servicii medicale.
Printre priorităţile Federaţiei SANITAS din România pentru anul 2016, stipulate în Acord, sunt:
• elaborarea actelor normative pentru eliminarea inechităţilor salariale actuale din sistemul sanitar până la sfârşitul lunii mai, prin modificarea O.U.G. nr. 57/2015 sau prin intrarea în vigoare a unei noi legi de salarizare;
• reglementarea modalităţii de acordare a unor facilităţi pentru salariaţii din sistemul sanitar, respectiv servicii, tratament şi medicaţie gratuită;
• elaborarea şi aplicarea întocmai a unui nou normativ de personal în sistemul sanitar românesc, deblocarea de posturi de specialitate şi, în consecinţă, reglementarea deficitului de personal din sistem.
În cadrul discuţiilor purtate joi, ministrul sănătăţii şi-a exprimat susţinerea dezideratului Federaţiei SANITAS din România de a continua creşterile salariale din sistem cu 25% şi în acest an.

Acordul poate fi descărcat de aici: ACORD Federatia Sanitas Ministerul Sanatatii

Sursa: Biroul de Presă al Federaţiei Sanitas din România