C O M U N I C A T

Consiliul Naţional al Federaţiei SANITAS a analizat astăzi, 15 iunie 2016, în cadrul şedinţei organizate în Bucureşti, Ordonanţa de urgenţă nr. 20 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Eliminarea inechităţilor salariale prin realizarea corecţiilor imperios necesare în grilele de salarizare din sistemul bugetar a fost una din revendicările Federaţiei SANITAS şi este în continuare parte a agendei noastre de lucru, deoarece la acest moment constatăm că acest deziderat nu a fost atins.

O.U.G. nr. 20/2016 se dovedeşte a fi un act legislativ care pare să fi fost semnat “pe genunchi”, care a suferit modificări şi corecţii pe drumul dintre instituţii (Ministerul Muncii-Guvern-Monitorul Oficial) fără a lua în considerare amendamentele şi/sau propunerile organizaţiilor sindicale reprezentative şi fără a fi rezultatul unor negocieri corecte.

Federaţia SANITAS a preluat în perioada de consultare toate propunerile de amendare a Ordonanţei de urgenţă de la membrii noştri de sindicat şi le-a înaintat şi susţinut în discuţiile cu reprezentanţii guvernamentali. Aceste propuneri vizau eliminarea inechităţilor şi în ceea ce priveşte personalul TESA, salariaţii din asistenţa socială, toţi angajaţii din DSP-uri, personalul medico-sanitar din medicina şcolară.

Am constatat cu maximă nemulţumire şi dezamăgire că acest Guvern, tehnocrat, în a cărui expertiză am crezut şi am sperat că neapartenenţa politică îi va permite adoptarea unor măsuri real şi general pozitive, a adus de fapt deservicii majore unei părţi semnificative a salariaţilor din Sănătate, accentuând nemulţumirea şi confuzia acestora.

În concluzie, Federaţia SANITAS solicită organizarea de urgenţă a unei întâlniri comune a membrilor Biroului Executiv cu ministrul Sănătăţii, Ministrul Muncii şi Premierul Dacian Cioloş pentru discutarea tuturor anomaliilor semnalate şi identificarea de soluţii posibil de pus în practică înainte de punerea în aplicare a O.U.G. nr. 20/2016.

În acelaşi timp, Federaţia SANITAS va depune toate propunerile de amendare a O.U.G. nr. 20/2016 şi la cele două Camere ale Parlamentului României.

În funcţie de rezultatul discuţiilor cu reprezentanţii guvernamentali, în perioada imediat următoare organele de conducere ale Federaţiei vor decide asupra formelor concrete de luptă sindicală la care vor recurge şi vor stabili calendarul acestora.

Atragem atenţia tuturor factorilor de decizie că suntem gata să folosim toate metodele de luptă la îndemână pentru soluţionarea revendicărilor noastre, iar pe fondul actual al crizei din Sănătate, o acţiune sindicală radicală ar putea destabiliza iremediabil sistemul sanitar, răspunderea fiind categoric a decidenţilor actuali.

P R E Ş E D I N T E,
Leonard BĂRĂSCU