Legea privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului 20/2016 privind creșterile salariale a fost declarată constituțională și promulgată de Președintele României, vineri 16 decembrie și va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.
Această lege care modifică OUG 20/2016 nu rezolvă în întregime inechitățile sesizate de noi, dar deschide calea unei negocieri reale pentru reașezarea salariilor în cadrul aceleiași familii ocupaționale în noua lege de salarizare a bugetarilor pe care o vom solicita noului executiv.
Dintre amendamentele SANITAS care au fost incluse în acest document legislativ le enunerăm pe cele mai importante:

– introducerea categoriilor profesionale omise de O.U.G. nr. 20/2016 (personalul TESA, funcţionarii publici din D.S.P.-uri, personalul din asistență socială, creşe şi grădiniţe);
– aplicarea sporurilor la salariul actual pentru toate categoriile profesionale;
– diminuarea diferenţelor salariale dintre clinic şi neclinic pentru toate categoriile profesionale;
– diminuarea diferenţelor salariale dintre asistenţii medicali cu studii superioare şi cei cu studii postliceale.
Menționăm că:
1.  prevederile art. 1, alin. (15) – (16) se aplică în mod corespunzător şi personalului din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti (15) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna decembrie 2016, cuantumul brut al salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul din aparatul propriu al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna august 2016.”
„(16) Începând cu luna decembrie 2016, salarizarea personalului din cadrul caselor de asigurări de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti şi din cadrul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti se stabileşte la nivelul de 85% din salariile stabilite la nivel central pentru personalul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al preşedintelui CNAS, având în vedere funcţia/gradul/treapta şi gradaţia de salarizare, funcţiile specifice prevăzute de lege pentru casele de asigurări de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, precum si echivalarea unor funcţii specifice activităţii caselor de asigurări de sănătate.”
„(19 ) Prevederile alin. (15 ) – (16 ) se aplică în mod corespunzător şi personalului din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.”
2. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unităţi clinice se aplică şi personalului de specialitate contractual şi funcţionarilor publici din direcţiile de sănătate publică, corepunzător funcţiei, gradului/treptei profesionale, nivelului de studii şi gradaţiei avute. Salariul pentru şef serviciu – funcţionar public – se echivalează cu salariul medicului şef de laborator, gradul II – personal contractual, iar pentru şef birou – funcţionar public se echivalează cu salariul medicului şef de laborator, gradul I – personal contractual.
3. De asemenea, persoanele care exercită funcţiile de medic, biolog, chimist, inginer, farmacist, fizician, psiholog (inspector/consilier) şi asistent inspector (referent) care exercită atribuţii  de control în sănătate publică – direcţia de sănătate publică beneficiază de creşterea salariului de bază avut cu 12,5%.
Atașăm textul legii promulgate de Președintele României și tabelele cu diferențele dintre salariile din OUG 20/2016 și modificările legii. 

legea-promulgata
modificari-grile-clinic-neclinic
modificari-grile-upu-ati
modificari-grile-anatomie-patologica
Lucrăm la același model de prezentare tabelară și pentru salarizarea din asistența socială și TESA.

ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI PUTERNICI!