Precizăm ca la aceste majorări se adaugă si indemnizația de hrană pentru tot personalul din asistență socială, adică o majorare cu aproximativ 200 lei/lună net. Indemnizația de hrană reprezinta a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe țară. Începând cu data de 1 ianuarie 2019 salariul minim brut pe ţară este 2.080 lei în conformitate cu Hotărârea Nr. 937/2018 din 7 decembrie 2018. Indemnizația de hrană se impozitează cu 41.5%. Se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară.