Legea salarizării unitare continuă să genereze nemulțumiri în rândurile membrilor de sindicat Sanitas și nu numai. Prevederile art. 25 din Legea nr. 153/2017 de limitare a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor, inclusiv cele pentru hrană sunt aplicabile tuturor sectoarelor de activitate, dar pentru sănătate şi asistenţă socială, având în vedere că reprezintă PRIORITATE NAȚIONALĂ, se instituie constrângeri suplimentare, adică în această limitare de 30% este inclus și sporul acordat pentru asigurarea continuității activității, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, arătându-se astfel importanța pe care o acordă guvernanții activității desfășurate în cele două sectoare.
Dintre toate sectoarele publice doar sănătatea şi asistenţa socială lucrează în condiții extrem de grele și periculoase, nocive cu sporurile de periculozitate aferente, mai mari decât în alte sectoare, fiind nevoite să  asigure și continuitatea actului medical dat fiind caracterul continuu şi specificitatea acestor unităţi, dar sunt incluse în aceeași limitare de 30% ca și alte sectoare.
La nivelul unităților sanitare și de asistență socială limitarea la 30 % a acestui ghiveci (sporuri, compensații, adaosuri, prime, premii, indemnizații, sporul acordat pentru asigurării continuității activității, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale) duce la imposibilitatea acordării sporurilor pentru condiţiile grele, vătămătoare, nocive, etc. denumite generic sporuri pentru condiţii de muncă sau a sporului de 100 % pentru continuitate, așa cum a fost acordat până acum.
ATRAGEM ATENȚIA DECIDENȚILOR că în aceste unități asigurarea continuităţii activității este OBLIGATORIE, iar neplata acestor sărbători legale va crea nemulțumiri foarte mari în rândul salariaților, va adânci inechitățile și va genera implicit ieșiri din sistem ale specialiștilor din sănătate și asistență socială care se vor reorienta către lucrul peste granițe.
Solicităm modificarea art. 25 din Legea 153/2017 astfel încât cele două sectoare (sănătatea și asistență socială) să fie exceptate de la limitarea de 30% sau  scoaterea din această limitare a indemnizației de hrană și a sporului pentru asigurarea continuității.
Fără o corecţie a acestor prevederi legale și ignorând în totalitate amendamentele propuse de către Federația Sanitas, amendamente prin care se propune eliminarea inechităților și îndreptarea unor greșeli ale legii atragem atenția guvernanților că există premisele declanşării actiunilor revendicative la nivelul salariatilor din cele două sectoare de activitate sănătate şi asistenţă socială, acțiuni sindicale pe care nu ni le dorim, dar de care vom uza dacă va fi nevoie.
Se dovedeste că ceea ce am anticipat acum un an încă de la apariția proiectului legii salarizării s-a adeverit. Mulțumim colegilor din țară care au preluat și publicat aceste materiale:

Începand cu 1.01.2018 sporul pentru condiții de muncă poate să fie 1%

Limitarea sporurilor duce la scăderea veniturilor

Limitarea sporurilor la ordonatorul principal de credite nu ne avantajeaza deloc !

ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI PUTERNICI !

BIROUL EXECUTIV AL SINDICATULUI SANITAS CONSTANȚA