Solicităm includerea funcțiilor aferente personalului TESA în Anexa Nr. II din Legea –Cadru nr. 153/2017 – “Familia Ocupațională de funcții bugetare SĂNĂTATE și ASISTENȚĂ SOCIALĂ”, deoarece această categorie de personal își desfășoară activitatea exclusiv în cadrul unităților sanitare publice, respectiv în centre de asistență socială.

Nu înţelegem care este raţiunea omiterii personalului TESA care îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii de muncă ca şi personalul medico-sanitar şi auxiliar sanitar din spitalele și centrele de asistență socială, neexistând circuite separate sau posibilitatea de a desfăşura activitatea fără a intra în contact cu pacienţii și beneficiarii.

Locul lor de muncă este în incinta spitalului, pentru că interacționează cu pacienții, cu bunurile acestora, cu personalul medical și sunt supuși acelorași riscuri.

Spre exemplu:

  • un muncitor cu specialitatea instalator este obligat să execute lucrări de reparații la instalația sanitară într-un salon cu 10 pacienți cu tulburări psihice acute grave. În aceste condiții, pentru a exclude riscul, în timpul executării lucrărilor de reparații ar trebui evacuați pacienții;
  • dacă se stie că TBC se transmite aerogen, cum poate personalul TESA să respire altfel de aer, mai curat, decât cel medico-sanitar, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceeaşi clădire, circulă pe aceleaşi scări, printre aceeaşi bolnavi cu TBC?

Și exemplele pot continua.

Anexa nr. II din Legea nr. 153/2017 se numeşte „Sănătate și Asistență socială” şi atunci, nu e firesc să se aplice întregului personal care lucrează în sistemul sanitar și de asistență socială? Nu toţi, medici, asistente, biologi, chimişti, muncitori, bucătari, economişti, jurişti, informaticieni… etc. ne defăşurăm activitatea pentru PACIENT / BENEFICIAR?

Împreună suntem mai puternici !