Astăzi, 11 martie 2016, Sindicatul Sanitas Constanţa, reprezentat prin preşedinte Manea Nicolae, a semnat un protocol de colaborare cu Asociaţia Nevăzătorilor din România, Filiala Interjudeţeană Constanţa Tulcea reprezentată prin preşedinte Iova Iulian.

Obiectul protocolului de colaborare îl reprezintă cooperarea părţilor semnatare pentru realizarea de servicii şi prestaţii sociale în folosul membrilor de sindicat Sanitas Constanţa, implicit al salariaţilor cu deficienţe de vedere a celorlalţi membri ai Asociaţiei Nevăzătorilor din România, constând în:
– Sprijin reciproc în procesul de atragere, scriere, accesare şi implementare de proiecte cu finanţare europeană;
– Iniţierea si organizarea de campanii comune în ceea ce priveşte: siguranţa personalului la locul de muncă, asistenţa şi reprezentarea persoanelor cu deficienţe de vedere, sprijin comun pentru egalitate de şanse în practicarea profesiilor de maseur, BFT, etc. a colegilor nevăzători, agresarea cadrelor medicale, sănătatea – prioritate naţională, combaterea tuturor formelor de discriminare la locul de muncă;
– Organizarea unor activităţi specifice pentru socializarea persoanelor cu deficienţe de vedere, activităţi ce includ competiţii, întâlniri, evenimente sociale;
– Educarea comunităţii pentru combaterea prejudecăţilor legate de persoanele cu deficienţe de vedere, prevenirea marginalizării lor sociale si reducerea discriminării.
 Proiectul de colaborare s-a încheiat pe o perioada de 4 ani, cu posibilitate de prelungire.

 

#sanitasconstanta