1. Includerea în OUG 20/2016 a salariaților din asistență socială (personal contractual și funcționarii publici), personalul TESA, funcționari publici din DSP-uri și personalul medical și auxiliar sanitar din creșe.
  1. Diminuarea diferențelor salariale existente între unitățile clinice și neclinice în sensul creșterii salariilor personalului din unitățile neclinice.
  1. Diminuarea diferențelor salariale existente între asistenții medicali cu studii superioare, studii superioare de scurtă durată și studii postliceale în sensul creșterii salariilor personalului cu studii postliceale și studii superioare de scurta durată.
  1. Aplicarea sporurilor la salariul de bază din luna august 2016.
  1. Negocierea unei legi de salarizare specifică sectorului sanitar și de asistență socială.
  1. Aprobarea unui regulament de sporuri adaptat condițiilor actuale de muncă și elaborarea unui normativ de personal în concordanță cu legislația europeană care să permită efectuarea unui act medical de calitate.
  1. Finanțarea corespunzătoare a sistemului sanitar și de asistență socială.