Sub sloganul ”Asistența socială contează!”, Federația SANITAS din România a organizat astăzi, 24 martie 2017, o dezbatere amplă având ca temă cele mai grave și mai actuale probleme ale sistemului de asistență socială din România, așa cum au fost ele semnalate de cei peste 60 de reprezentanți ai salariaților din acest domeniu, membri SANITAS, din București și din alte 16 județe ale țării.

Cei prezenți au identificat o listă lungă a problemelor cu care se confruntă în activitatea de zi cu zi, dificultăți pe care Federația SANITAS  s-a angajat să le prezinte în fața factorilor politici și administrativi de decizie – ministere, guvern, administrații locale, Parlament etc., şi să susţină rezolvarea lor.

Participanții la dezbatere au apreciat că cele mai urgente repere sunt: rezolvarea inechităților salariale existente în O.U.G. nr.43/2016 și Legea nr. 250/2016 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, inechități generate, în principal, de omisiunea unor categorii de salariați; acoperirea deficitului de personal care a ajuns, în aproape toate județele țării, la cote îngrijorătoare; renunțarea la diferite proiecte, total neviabile din punctul de vedere al practicienilor din  domeniu, care își propun să treacă în regim privat anumite componente ale  sistemului public de asistență socială.

Un alt obiectiv al acestui eveniment a fost înființarea Comisiei pentru asistență socială, structură a Federației SANITAS, prin intermediul căreia organizația noastră își propune să reprezinte cât mai corect interesele și drepturile legate de raporturile de muncă ale celor care lucrează în acest sistem.

Membrii propuși pentru a face parte din structura Comisiei sunt: d-na Liliana Romenci, București; dna Mihaela Tincu, Iași; dl Ioan Costin, Bistrița; dl Marius Popescu, Prahova; dl Nicolae Manea, Constanța; dl Sorin Torop, Gorj. Ei vor fi validați la prima ședință a Consiliului Național al Federației.

Federația SANITAS pune astfel la dispoziția membrilor săi un instrument prin intermediul căruia pot să-și exprime mai vizibil punctele de vedere pe diferite teme de interes profesional și sindical. Totodată,  membrii acestei comisii vor avea posibilitatea să participe direct la toate discuțiile, dezbaterile și negocierile pe care conducerea SANITAS le are cu diferite instituții și factori de decizie. Pentru a susține aceste negocieri, cei implicați direct în activitatea comisiei vor colecta punctele de vedere, argumentele, opiniile angajaților din asistența socială referitoare la diferite subiecte de interes și vor sintetiza, împreună cu conducerea SANITAS, propuneri  solide, pertinente, ancorate în realitate, pe care apoi Federația le va susține în dialogul cu instituțiile publice decidente.

Cei prezenți au salutat și propunerea Federației de a lansa, în perioada următoare, o campanie de informare și conștientizare a opiniei publice și a factorilor politici și administrativi de decizie cu privire la importanța și dificultățile sistemului public de asistență socială din România.

Participanții la evenimentul de astăzi au apreciat că, dincolo de subiectele deosebit de actuale și de urgente discutate, inițiativa Federației SANITAS a avut și meritul de a reuni angajați din sistemul de asistență socială din toată țara, care au avut astfel posibilitatea să se cunoască, să-și împărtășească opiniile și să identifice probleme comune, punând bazele unei colaborări pe termen lung.

 

BIROUL OPERATIV al Federaţiei SANITAS