LEGEA CARE PERMITE ASISTENȚILOR MEDICALI SĂ-ȘI CONTINUE STUDIILE A FOST ADOPTATĂ

Senatul României, în calitate de Cameră decizională, a adoptat luni, 27 martie, propunerea legislativă pentru modificarea art. 174 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.
Conform noii forme a articolului de lege, absolvenţii şcolilor postliceale cu diplomă de bacalaureat pot continua studiile în învăţământul superior medical la programele de licenţă „Asistent medical generalist”.
Pentru aceasta, doritorii trebuie să se înscrie şi să promoveze concursul de admitere. Cei admişi pot beneficia de recunoaşterea parţială a studiilor prin sistemul de credite transferabile.
Recunoaşterea se va face în baza unei metodologii convenită de universităţile de medicină şi farmacie, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi care cuprinde criteriile generale. În baza autonomiei universitare, universităţile îşi elaborează metodologii proprii care să cuprindă criterii specifice stabilite de senatele universitare.â
Însă lupta este departe de a se fi încheiat. În perioada următoare, Federaţia SANITAS va organiza dezbateri pe acest subiect, invitând la discuţii atât reprezentanţii organismului profesional, cât şi pe cei ai Ministerului Educaţiei. Urmărim să obţinem, astfel, pentru membrii noştri de sindicat, nişte explicaţii clare şi complete asupra modului în care decidenţii văd punerea în practică a noilor prevederi legale, cu date precise de intrare în vigoare.
După modificarea legii și după aprobarea prin ordin al ministrului educaţiei naţionale a metodologiei convenite de universităţile de medicină şi farmacie, vom face toate demersurile pentru a încheia un nou protocol cu Facultatea de Medicină Ovidius Constanța astfel încât toți asistenții medicali cu studii postliceale să beneficieze de această oportunitate. Pentru asistenții medicali care au alte specializări (B.F.T., farmacie, laborator, radiologie…etc.) și care doresc completarea studiilor universitare, vom negocia echivalarea acestor credite în cadrul Facultăţii de Medicină specialitatea Asistenţă Medicală Generală. Precizăm că nu există studii superioare de lungă durată pentru asistenții de farmacie, laborator, radiologie, etc. (în 2013 la UMF Bucuresti existau specializarile de radiologie, laborator, acum nu mai sunt)
Reamintim că în anul 2008, Sindicatul SANITAS Constanța a încheiat un acord cu Facultatea de Medicină Constanţa din cadrul Universităţii Ovidius Constanţa pentru completarea studiilor asistenților medicali, echivalând disciplinele de învăţământ parcurse anterior prin examene de diferenţă. Peste 200 asistenți medicali absolvenți de Şcoala Postliceală şi Colegiu au beneficiat de acest acord pe parcursul anilor de studii 2008-2011, 2009-2012 și 2010-2013 în cadrul Facultăţii de Medicină specialitatea Asistenţă Medicală Generală. Acest acord s-a încheiat cu respectarea legii învăţământului şi a normelor legale aflate în vigoare la cea dată, când nu exista articolul 174 din legea învăţământului, articol care a întrerupt un proces firesc de completare şi echivalare a studiilor asistenților medicali.

 

BIROUL EXECUTIV AL SINDICATULUI SANITAS CONSTANȚA