SOLICITĂM TRATAMENT EGAL PENTRU TOȚI SALARIAȚII DIN SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ!

Art. 38, pc.3), lit. b) din Legea 153/2017, conform căruia se majorează începând cu 1 martie salariile de bază ale personalului care ocupă funcțiile de medici și de asistenți medicali din unitățile sanitare publice, DEZBINĂ ECHIPA MEDICALĂ. Această prevedere generează profunde inechităţi între categoriile profesionale, duce la distorsionarea grilei de salarizare şi implicit răsturnarea sistemului de valori consacrate în cele două sectoare de activitate.

Solicităm la 01.03.2018, aplicarea  integrală a creșterilor salariale pentru toți salariații din sănătate și asistență socială.