Limitarea sporurilor la ordonatorul principal de credite nu ne avantajează deloc!

Solicităm modificarea art. 25 din Legea 153/2017 astfel încât cele două sectoare (sănătatea și asistență socială) să fie exceptate de limitarea la 30% sau  scoaterea din această limitare a tuturor componentelor care nu au legatură cu condițiile de muncă (fondul de premiere, indemnizația de hrană, voucherele de vacanță, indemnizația de hrană, sporul pentru asigurarea continuitații și sporul pentru gărzile medicilor). Sporurile pentru condiții de muncă nu trebuiesc confundate și amestecate cu compensaţii, adaosuri, prime, premii, indemnizaţii etc.  Fără o corecţie a acestor prevederi legale este inutilă elaborarea regulamentului de sporuri pentru familia ocupaţională Sănătate – Asistenţă socială. Din calculele efectuate de noi la nivelul unităților sanitare și de asistență socială limitarea la 30 % a acestui GHIVECI (sporuri, compensații, adaosuri, prime, premii, indemnizații, inclusiv cele pentru hrană și vacanță, sporul acordat pentru asigurării continuității activității, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi sporul pentru efectuarea gărzilor) va duce la imposibilitatea acordării sporurilor pentru condiţiile grele, vătămătoare, nocive, etc. denumite generic sporuri pentru condiţii de muncă INDIFERENT UNDE SUNT RAPORTATE – LA NIVELUL UNITĂȚII, LA ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE SAU PE SECTOR DE ACTIVITATE.