Nu este liniște în sănătate

În momentul în care am declanșat acțiunile revendicative în 2018, obiectivul principal al Federației SANITAS a fost ca niciun membru de sindicat să nu aibă venitul net diminuat. De la această cerință au început negocierile cu Guvernul României, iar sub această limită nu am fost și nu suntem de acord să negociem.
Motivul pentru care suntem nemulțumiți este conduita total neadecvată a Ministerului Finanțelor Publice față de impozitarea indemnizației de hrană; “recomandarea” acestui minister de a se impozita indemnizația de hrană cu toate „dările către stat” duce la diminuarea lunară a venitului net al fiecărui salariat cu 100 lei.
Este total neprofesionist ca ministerul care gestionează finanțele statului să își bazeze fundamentarea privind impozitarea indemnizației de hrană pe considerări ale Ministerul Muncii și Justiției fără să ia în calcul, în opinia noastră, prevederile codului fiscal.
Modul de impozitare al indemnizației de hrană ar fi fost normal să fie clarificat în luna ianuarie 2018, așa cum a cerut imperativ Federația Sanitas Ministerului Finanțelor Publice prin cele două adrese din decembrie 2017 și ianuarie 2018 la care ministerul de resort, nerespectând legea, nu a răspuns și ar fi trebuit să aibă ca bază înțelegerile rezultate în urma negocierilor purtate cu Federația SANITAS (în nicio negociere reprezentanții guvernului nu au au adus în discuție problema impozitării cu 41,5%).
Nemulțumirea membrilor de sindicat este dublată și de intenția ca unitățile sanitare să recupereze în cel mai scurt timp diferența de impozitare de la 10 % la 41,5 % pentru lunile ianuarie-iunie 2018. Această măsură este neavenită deoarece lovește cel mai tare în salariații care nu au beneficiat de nicio majorare salarială.
Salutăm inițiativa conducerii Federației SANITAS de a solicita doamnei Prim Ministru Viorica Dăncilă rezolvarea acestei probleme și atragem atenția că starea de nemulțumire a membrilor de sindicat este foarte mare ceea ce poate conduce la reluarea acțiunilor sindicale.
Biroul Executiv Sanitas Constanța a hotărât să inițieze acțiune în instanță împotriva schimbării modului de impozitare a indemnizației de hrană.

ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI PUTERNICI !
Biroul Executiv al Sindicatului Sanitas Constanța