Sindicatul SANITAS Constanţa a fost înființat în 13.02.1990. Este Membru al Federației SANITAS din România şi al Uniunii Județene C.N.S.L.R. „FRĂȚIA” Constanţa.

Avem în structură 12 filiale SANITAS, constituite în unitățile sanitare, de asistență socială, cabinete școlare și cămine de bătrâni din județul Constanța cu 4335 membri de sindicat din toate categoriile profesionale din sectorul sanitar și de asistență socială.

Un sindicat adevărat este o forță, iar Sindicatul SANITAS Constanța a demonstrat că are un cuvant de spus în apărarea drepturilor membrilor Sanitas, în corectarea deciziilor care afectează drepturile și condițiile de muncă ale salariaților din unitățile sanitare și de asistență socială constănțene. Dreptul la informare și consultare prin intermediul organizațiilor sindicale, este un drept fundamental recunoscut salariaților, în teorie; în practică întâlnim nenumărate situații în care drepturile și libertățile angajaților sunt încălcate fără rețineri. Lupta o ducem împreună, prin toate mijloacele sindicale legale (negocieri, petiții, asistentă juridică la solicitare, acțiuni în instanță, pichetări, mitinguri, greve etc).

În toate aceste acțiuni Sindicatul SANITAS Constanța reprezintă interesele și drepturile membrilor săi, având următoarele scopuri principale:

  • negocierea contractelor colective de muncă la nivel de unitate – avem negociate contracte colective de muncă în toate unitățile sanitare și de asistență socială din județ.
  • protecție împotriva concedierilor, reducerilor de personal – conform legii, concedierile, reducerile de personal, măsurile disciplinare care vizează angajații, trebuiesc făcute cu consultarea sindicatului reprezentativ, adică cu noi SANITAS-ul Constanța. În anul 2010 ne-am opus cu succes disponibilizării a 700 angajați din cadrul SCJU Constanța. În anul 2019 am determinat aceeași unitate să preia întreg personalul de îngrijire (peste 70 salariați) care ar fi trebuit să plece la firma care a preluat curățenia în urma externalizării serviciului.
  • protejarea angajaților de a li se respecta drepturile la locul de muncă – SANITAS Constanța apară drepturile legale ale membrilor săi, în toate cazurile în care se constată că acestea au fost încălcate prin erori și abuzuri;
  • reprezentare și asistență juridică în comisiile de disciplină – oferim o susținere reală şi consultanţă juridică membrilor ce au ajuns într-o situație inadecvată cu angajatorul;
  • servicii de asistență juridică și de reprezentare în instanță – ca membru al sindicatului SANITAS Constanța beneficiezi de consiliere juridică gratuită pentru orice litigiu de muncă și la nevoie, de reprezentare în instanță. Până în prezent am avut peste 100 procese pentru membrii noștri de sindicat și am recuperat drepturi bănești cu mult peste 100 miliarde lei (vechi).
  • promovarea intereselor salariaţilor referitoare la salarizare, sporuri, condiţii de muncă, timp de muncă și timp de odihnă.
  • creșterea siguranței la locul de muncă. SANITAS Constanța veghează la respectarea întocmai a prevederilor legale referitoare la ocrotirea muncii şi la drepturile ce derivă din aceasta; este parte activă în cadrul Comitetelor de Securitate și Sănătate în Muncă (C.S.S.M.).
  • acordarea de ajutoare sociale – acordăm ajutoare financiare pentru deces rude gradul I, parinți, copii, soți; ajutor financiar pentru boli grave oncologice sau interventii chirurgicale complicate, compensări bilete de odihnă și tratament; recompense pensionare în conformitate cu Regulamentul de Ajutoare Sociale al Sindicatului SANITAS Constanța.
  • oferim informare corectă şi promptă către membrii noștri– prin toate canelele de comunicare: site, facebook, whatsapp, SMS, e-mail.

Sindicatul SANITAS Constanța este o organizaţie sindicală puternică care a dat și dă dovadă de solidaritate, unitate și de foarte multă coeziune. Toate acțiunile noastre au modificat decizii, au câștigat procese și au schimbat legi, determinând guvernanții și managerii să țină seama de cerințele, doleanțele, nevoile și revendicările noastre.

TOATE ACESTEA LE-AM FĂCUT ÎMPREUNĂ PENTRU CĂ ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI PUTERNICI!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *