Continuăm demersurile împreună cu Federația Sanitas, pentru acordarea voucherelor de vacanță personalului încadrat în structura spitalelor (UPU/ SMURD, cabinete de medicină sportivă, cabinete de medicină legală, de planning familial, TBC, LSM, programe tip HIV/SIDA, programe pentru distrofici, rezidenţi, personalului care desfăşoară activitatea de cercetare ştiinţifică, ș.a.) sau în structura administraţiei publice locale (cabinete şcolare şi asistenţa comunitară).
Facem precizarea că în acest moment atât Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Constanţa cât şi Serviciul Public de Asistenţă Socială Constanţa au prevăzut aceste vouchere în bugetul unităţii, le-au achiziţionat dar sunt în imposibilitatea de a le acorda deoarece Ministerul Sănătăţii a refuzat finanţarea acestor drepturi de personal și atragem atenția că în acest moment ministerul încalcă legea.
Ministerul Sănătăţii se disculpă printr-o adresă că nu poate acorda voucherele de vacanță deoarece nu este angajatorul acestei categorii de personal, dar aceste unităţi nu au cerut Ministerului Sănătăţii să acorde vouchere de vacanţă personalului mai sus menţionat, ci au solicitat să asigure finanţarea acestor drepturi în conformitate cu prevederile legale.
Am înaintat un material Ministerului Sănătății prin Federația Sanitas prin care arătăm, legalitatea acestei solicitări. Exemplificăm:
1. Legea 95/2006
Art. 100. – (1) Finanţarea acordării asistenţei medicale publice de urgenţă se face prin bugetul Ministerului Sănătăţii de la bugetul de stat şi din venituri proprii, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, prin bugetele ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, din donaţii şi sponsorizări, precum şi din alte surse prevăzute prin lege.
(7) UPU şi CPU din cadrul spitalelor de urgenţă sunt finanţate din bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii, din bugetul de stat prin bugetele ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie cu sumele aferente cheltuielilor de personal, cheltuielilor cu medicamentele, reactivi şi materiale sanitare, cheltuielilor ocazionate de investigaţiile paraclinice pentru cazurile rezolvate în aceste structuri, fără a fi necesară internarea lor în unitatea sanitară din care face parte respectiva UPU sau respectivul CPU.”
“Art. 194. – Spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale încheie contracte cu direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru:
b) asigurarea drepturilor salariale ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul cabinetelor medicale cuprinse în structura organizatorică aprobată în condiţiile legii: cabinete de medicină sportivă, planning familial, HIV/SIDA, distrofici, TBC, LSM;
c) asigurarea drepturilor salariale ale personalului care desfăşoară activitatea de cercetare ştiinţifică în condiţiile legii;
f) asigurarea drepturilor salariale pentru rezidenţi în toată perioada rezidenţiatului, anii I-VII.”
2. Norma metodologică de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 Art. 11.
“Finanțarea cheltuielilor de personal pentru categoriile profesionale din asistența medicală și de medicină dentară acordată în unitățile de învățământ se suportă, potrivit legii, de la bugetul local, din sumele transferate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății.”
Mai facem precizarea că în conformitate cu Ordinul nr. 1954/2005, pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice aceste drepturi fac parte din categoria drepturilor de personal, aşa cum este trecut în mod explicit în Anexa ITitlul I Cheltuieli de personalArt. 10.02. “Cheltuieli salariale în natură” alin. 10.02.06 “vouchere de vacanţă”.
Menţionăm că la această dată există o stare de nemulţumire foarte mare în rândul  salariaţilor care sunt discriminaţi în raport cu celelate categorii de personal din aceeași unitate care au primit vouchere de vacanţă în luna iulie.
Această stare de nemulţumire poate afecta buna desfăşurare a activităţii, climatul social în unitate și poate genera conflicte de muncă.
Astăzi 27.09.2018, am dezbătut această problemă în cadrul Comisiei de Dialog Social a Prefecturii Constanța, am depus acest material și am solicitat sprijinul domnului Prefect Dan Dumitru Jeacă pentru rezolvarea acestor grave inechități. Considerăm că ar fi oportun ca și colegii din județele care se confruntă cu aceeleași probleme în acordarea voucherelor de vacanță să facă demersuri similare pentru a „convinge” Ministerul Sănătății să respecte legea.

ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI PUTERNICI !
Biroul Executiv al Sindicatului Sanitas Constanța