La solicitarea FEDERAȚIEI SANITAS,
Ministerul Sănătății revine cu precizări referitoare la plata muncii prestată în zilele de sâmbătă, duminică și sărbătorile legale.

            În data de 11 iulie 2018 Ministerul Sănătății a transmis adresa cu nr. 34637 către toate unitățile spitalicești prin care aducea precizări cu privire la aplicarea anumitor dispoziții din cuprinsul Legii nr. 153/2017, „pentru a asigura o bună gestionare a sistemului de salarizare și pentru o aplicare unitară a normelor”. Această adresă aducea completări și adăugări la lege, aspect nepermis și ilegal conform principiului „acolo unde legea nu distinge, nici noi nu distingem” (ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus).
Altfel spus Ministerul Sănătății adaugă în mod ilegal o condiție suplimentară pentru acordarea sporului pentru activitatea desfășurată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, condiție care nu există în Legea nr. 153/2017 și anume salariatul „să desfășoare activitatea continuu, respectiv să desfășoare activitatea în trei ture sau în ture de 12/24”.
Reamintim conținutul art. 2 din Capitolul II al Anexei II din Legea nr. 153/2017:
„(1) Munca prestată de personalul din unităţile sanitare, de asistență socială şi de asistenţă medico-socială, în vederea asigurării continuității activității, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul programului normal de lucru, se plătește cu un spor de până la 100% din salariul de bază al funcției îndeplinite.
Din analiza prevederilor legale citate rezultă că, pentru a beneficia de sporul de până la 100% din salariul de bază pentru activitatea desfășurată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale (…) sunt necesare îndeplinirea cumulativă a două condiții:
a)        salariatul să fie încadrat în muncă într-o unitate sanitară, de asistență socială și de asistență medico – socială, și
b)        munca să fie prestată în zilele în care nu se lucrează conform programului normal de muncă, fără alte condiții suplimentare.
Considerăm că, Ministerul Sănătății confundă necesitatea de a presta munca în zilele de repaus săptămânal și de sărbători legale, pentru a se asigura continuitatea activității instituției, cu programul de muncă pe care salariatul trebuie să îl desfășoare pentru a beneficia de sporul reglementat, program care în niciun caz nu poate fi unul neîntrerupt, astfel cum se menționează în adresă.
Ministerul Sănătății nu are prerogativa de a interveni asupra conținutului Legii nr. 153/2017 sau cu privire la modalitatea de aplicare a acesteia.
Ar fi fost profesionist ca prin adresa nr. 45347/6.09.2018, Ministerul Sănătății să revină asupra tuturor prevederilor abuzive și ilegale din adresa nr. 34637/ 11 .07.2018.

ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI PUTERNICI

BIROUL EXECUTIV SANITAS CONSTANȚA