Consiliul Județean al Sindicatului SANITAS Constanța a luat act, cu îngrijorare, de apariția în spațiul public al proiectului de OUG privind unele măsuri fiscal-bugetare, proiect care dacă ar fi aplicat în această formă, ar duce la pierderi de drepturi pentru salariații din sănătate și asistență socială și ar perturba grav activitatea în unitățile sanitare  și de asistență socială.
Ne exprimăm profunda îngrijorare pentru efectele pe care le poate produce aplicarea acestei OUG prin:

·         Blocarea posturilor vacante sau temporar vacante din unitățile sanitare  și de asistență socială în condițiile în care fluctuația de personal este mare iar deficitul de personal în unitățile aflate în subordinea Ministerului Sănătății este foarte mare.

·         Accentuarea discriminărilor între salariații prin neacordarea indemnizației de hrană pentru întreg personalul din sănătate și asistență socială.

·         Pierderi de venituri prin impozitarea indemnizației de hrană cu toate contribuțiile, neacordarea sporurilor la un nivel corespunzător datorită neîncadrării în procentul de 30% pe ordonatorul principal de credite, etc.

Atragem atenția Guvernului României că:

·         Neacordarea majorărilor salariale legale pentru o serie de categorii profesionale din Sănătate și Asistență socială – biologi, farmaciști, infirmieri, brancardieri, kinetoterapeuți, personal TESA etc. în condițiile în care, pe parcursul anului 2018, aceștia au fost discriminați față de colegii lor – asistenți medicali și medici.

·         Necorectarea omisiunilor și inechităților din Legea salarizării nr. 153/2017 prin stabilirea coeficienților în funcție de pregătirea profesională, importanța muncii prestate, ierarhizarea pe orizontală și verticală, principii care stau la baza construirii legii salarizarii.

·         Neasigurarea finanțării corespunzătoare pentru unitățile sanitare  și de asistență socială.

·         Neîncheierea contractelor colective de muncă la nivelul sectoarelor de activitate sanatate și asistență socială;

generează temeri imense în rândul salariaților și va duce inevitabil la creșterea nemulțumirilor și la iminența declanșării unor acțiuni de protest de mare amploare în anul 2019.
De mai bine de doi ani (de la apariția Legii 250) semnalăm încontinuu omisiuni importante ale cadrului legislativ care reglementează salarizarea personalului din cele două domenii, facem propuneri pentru corectarea lor și solicităm guvernanților să-și asume aplicarea corectă a cadrului legislativ pe care l-au adoptat.
Având în vedere perspectiva negativă şi impactul dezastruos al aplicării acestei ordonanțe de urgență  și faptul că până la această dată guvernanții nu au garantat respectarea angajamentelor asumate, Consiliul Județean al Sindicatului SANITAS Constanța solicită Federației Sanitas să ceară Guvernului României garanții că majorările salariale vor fi aplicate la 01.01.2019, că nu vor exista pierderi de venituri și disponibilizări de personal pentru salariații din sănătate și asistență socială.
Suntem pregătiți să uzăm de toate mijloacele sindicale legale avute la dispoziție PENTRU A APĂRA DREPTURILE MEMBRILOR DE SINDICAT, așa cum am făcut-o și până acum.

ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI PUTERNICI!
Consiliul Județean al Sindicatului SANITAS Constanța