Dacă Guvernul se pregătește să înghețe salariile de la 1 ianuarie 2019, așa cum se vehiculează tot mai mult în media, fără o dezmințire fermă a guvernanților și cum rezultă din textul Ordonanței de Urgență, mult anunțatele creșteri salariale rămân doar pe hârtie.
La articolul 6 al proiectului Ordonanţei de urgenţă se arată că „Începând cu 1 ianuarie 2019, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, indemnizaţia brută de încadrare, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, se menţin cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. Ordonatorii de credite stabilesc nivelul sporurilor cu respectarea alin. (1) având obligaţia încadrării în cheltuielile de personal aprobate pe anul 2019 prin buget
În conformitate cu prevederile Legii 153/2017,  art. 38, alin. 4, salariile bugetarilor trebuie să crească în fiecare an:  „în perioada 2019 – 2022 se va acorda anual o creştere a salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare, fiecare creştere reprezentând 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 şi cel/cea din luna decembrie 2018. Creşterea respectivă şi data de aplicare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat”.
Atragem atenția Guvernului României că:
– neacordarea majorărilor salariale legale pentru o serie de categorii profesionale din Sănătate și Asistență socială – biologi, farmaciști, infirmieri, brancardieri, kinetoterapeuți, personal TESA etc. în condițiile în care, pe parcursul anului 2018, aceștia au discriminați față de colegii lor – asistenți medicali și medici.
– necorectarea omisiunilor și inechităților din Legea salarizării nr. 153/2017 prin stabilirea coeficienților în funcție de pregătirea profesională, importanța muncii prestate, ierarhizarea pe orizontală și verticală, principii care stau la baza construirii legii salarizarii.
generează temeri imense în rândul salariaților și va duce inevitabil la creșterea nemulțumirilor și la iminența declanșării unor acțiuni de protest de mare amploare în anul 2019.
Salutăm inițiativa Federatiei Sanitas de solicitare a unei întâlniri de urgență cu reprezentanții Guvernului Romaniei, dar cerem garanții ferme că majorările salariale vor fi aplicate la 01.01.2019, că nu vor exista pierderi de venituri și disponibilizări de personal pentru salariații din sănătate și asistență socială.
Suntem pregătiți să uzăm de toate mijloacele sindicale legale avute la dispoziție PENTRU A APĂRA DREPTURILE MEMBRILOR DE SINDICAT, așa cum am făcut-o și până acum.

ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI PUTERNICI!
Biroul Executiv al Sindicatului SANITAS Constanța