Având în vedere faptul că astăzi, 21.03.2020, au fost publicate în Monitorul Oficial OUG nr.30/2020 de modificare/completare a Legii nr.19/2020 și Hotărârea nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020, revenim cu clarificări privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor respectiv acordarea majorării salariale, dupa caz, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ.

PERSONALUL DIN UNITĂȚILE SANITARE PUBLICE

Nu beneficiază de zile libere plătite conform Legii 19/2020, dar pentru fiecare zi liberă angajatorul acordă o indemnizație al cărei cuantum este de 75% din salariul de bază.

PERSONALUL DIN ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Poate beneficia de zile libere plătite, cu acordul angajatorului, dar nu beneficiază de majorare salarială conform Decretului 195/2020.

Angajatorii acordă zilele libere, doar după epuizarea opțiunilor prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru desfășurarea activității și cu obligația asigurării continuității activității, respectiv prin programe individualizate de lucru, munca în schimburi, munca la domiciliu și telemunca.”

Un singur părinte poate beneficia de zile libere/majorare salarială.

SE ACORDĂ ZILE LIBERE PLĂTITE/MAJORARE SALARIALĂ PĂRINȚILOR CARE:

– au copii cu vârsta de până la 12 ani sau au copii cu dizabilități cu vârsta de până la 18 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ.

– au în îngrijire copil cu handicap grav neșcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizației în condițiile Legii nr. 448/2006 doar în condițiile în care activitatea serviciului de zi este suspendată

– au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizației în condițiile Legii nr. 448/2006, doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate a fost suspendată

– celălalt părinte nu beneficiază de zile libere / majorare salarială pentru supravegherea copilului prevăzute de Legea 19/2020

NU SE ACORDĂ DE ZILE LIBERE/MAJORARE SALARIALĂ PĂRINȚILOR CARE:

– beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap

– beneficiază de un concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 7 ani

– este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere;

– se află în concediu de odihnă/concediu fără plată.

– persoanelor ale căror raporturi de muncă sunt suspendate pentru întreruperea temporară a activității angajatorului

– în cazul în care celălalt părinte nu realizează venituri, supuse impozitului pe venit

SALARIAȚII AFLAȚI ÎN UNA DIN SITUAȚIILE DE MAI SUS TREBUIE SĂ DEPUNĂ LA ANGAJATOR:

– cerere prin care solicită acordarea dreptului

– declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere plătite sau majorare salarială (în cazul familiei monoparentale nu se mai cere declarația celuilalt părinte)

– copia certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor.

Salariații beneficiază de aceste drepturi din momentul înregistrării la angajator a cererii de solicitare.

Atașăm modelul declarației prevăzut în anexa din Hotărârea nr. 217/2020

Biroul Executiv al Sindicatului Sanitas Constanța

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *