Sursa foto: jjayo - Fotolia

În conformitate cu prevederile:

  • Ordonantei de Urgență nr 114/2018 „Art. 36. – (1) În perioada 2019-2020, personalul din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice, (…), beneficiază de vouchere de vacanţă (…)“ și a
  • Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 “Art. 1. (2) Instituţiile publice, (…) acordă, anual, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2020, vouchere de vacanţă în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat”,

acordarea voucherelor de vacanţă reprezintă o obligație și nu o opțiune pentru toți angajatorii din sectorul public, inclusiv pentru cei din sănătate și asistență socială. Cu toate acestea, la nivelul întregii țări, foarte mulți angajați din sănătate și asistență socială nu au primit voucherele de vacanță.

În plus, pentru unitățile din subordine, Ministerul Sănătăţii a încălcat legea, refuzând finanţarea acestor drepturi de personal motivând, prin nenumărate adrese, că nu poate acorda voucherele de vacanță deoarece nu este angajatorul acestei categorii de personal, dar conducerile acestor unități au solicitat Ministerului Sănătăţii, în conformitate cu prevederile legale, să asigure finanţarea acestor drepturi, nu acordarea lor.

În adresele trimise către Ministerul Sănătății, prin Federația Sanitas, am invederat legalitatea acestei solicitări. Exemplificăm:

  1. Legea 95/2006

Art. 100. – (1) Finanţarea acordării asistenţei medicale publice de urgenţă se face prin bugetul Ministerului Sănătăţii de la bugetul de stat şi din venituri proprii, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, prin bugetele ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, din donaţii şi sponsorizări, precum şi din alte surse prevăzute prin lege.

   (7) UPU şi CPU din cadrul spitalelor de urgenţă sunt finanţate din bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii, din bugetul de stat prin bugetele ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie cu sumele aferente cheltuielilor de personal, cheltuielilor cu medicamentele, reactivi şi materiale sanitare, cheltuielilor ocazionate de investigaţiile paraclinice pentru cazurile rezolvate în aceste structuri, fără a fi necesară internarea lor în unitatea sanitară din care face parte respectiva UPU sau respectivul CPU.”

   “Art. 194. – Spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale încheie contracte cu direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru:

   b) asigurarea drepturilor salariale ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul cabinetelor medicale cuprinse în structura organizatorică aprobată în condiţiile legii: cabinete de medicină sportivă, planning familial, HIV/SIDA, distrofici, TBC, LSM;

   c) asigurarea drepturilor salariale ale personalului care desfăşoară activitatea de cercetare ştiinţifică în condiţiile legii;

   f) asigurarea drepturilor salariale pentru rezidenţi în toată perioada rezidenţiatului, anii I-VII.”

De asemenea unele autorități publice locale au refuzat finanțarea voucherelor de vacanță pentru personalul angajat în cabinetele școlare deoarece nu au primit finanțarea aferentă de la Ministerul Sănătății deși în conformitate cu prevederile Normei metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2008 Art. 11 “Finanțarea cheltuielilor de personal pentru categoriile profesionale din asistența medicală și de medicină dentară acordată în unitățile de învățământ se suportă, potrivit legii, de la bugetul local, din sumele transferate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății.”

Mai facem precizarea că în conformitate cu Ordinul nr. 1954/2005, pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice aceste drepturi fac parte din categoria drepturilor de personal, aşa cum este trecut în mod explicit în Anexa ITitlul I Cheltuieli de personalArt. 10.02. “Cheltuieli salariale în natură” alin. 10.02.06 “vouchere de vacanţă”.

Având în vedere că la această dată există o stare de nemulţumire foarte mare în rândul salariaţilor care sunt discriminaţi în raport cu alți angajați din sănătate, asistență socială și cu ceilalți bugetari care au primit vouchere de vacanţă, solicităm Guvernului României efectuarea de demersuri urgente pentru acordarea voucherelor de vacanță pentru toți angajații din sănătate și asistență socială.

Împreună suntem mai puternici!
Biroul Executiv al Sindicatului Sanitas Constanța

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *