În conformitate cu prevederile Legii 153/2017, o parte din angajați au salariile la nivelul anului 2022, ceilalți primesc anual sume nesemnificative (această situație este întâlnită doar în sănătate și asistență socială – pentru că … suntem speciali, nu?).

          Măsura salarizării în două moduri diferite pentru personalul ce deserveşte acelaşi sector de activitate, personal ce face parte din aceeaşi echipă de lucru, a dus, în cele mai multe cazuri, la o ruptură a relaţiilor profesionale anterior stabilite în echipă, făcând ca atmosfera, atât de necesară pentru aportul pozitiv al fiecărui protagonist la înfăptuirea unui act medical de bună calitate, să fie tensionată, cu impact direct asupra calităţii serviciilor furnizate.

          Dispoziţiile discriminatorii de salarizare în două viteze a personalului ce face parte din aceeași echipă de lucru, sunt de neînţeles şi de neacceptat, dispoziții care sunt în contradicție inclusiv cu principiile care au stat la baza întocmirii legii salarizării. Acestea au adus și produc încă discordie, frustrări și dezbinarea echipei de lucru, afectând pacea socială și ducând inevitabil la creșterea nemulțumirilor și la iminența declanșării unor acțiuni de protest. Diferențele salariale prin aplicarea majorărilor salariale etapizate până în anul 2022 sunt enorme și nu mai pot fi recuperate!

          Percepţia lucrătorilor din sănătate și asistență socială, atât celor care au beneficiat de maximul salarizării prevăzut pentru anul 2022 cât şi a celor care au de parcurs etape anuale de creştere salarială este aproape unanimă în ceea ce priveşte necesitatea revenirii la principii care să promoveze echitatea salarizării în sănătate și asistență socială conform valorilor ierarhice deja consacrate.

          Legea 153/2017 necesită corecții majore pentru rezolvarea inechităților generate de încalcarea gravă a principiilor din dreptul muncii, în special a principiului nediscriminării, ca urmare a existenţei unui tratament inegal cu privire la creșterile salariale la maximul din grilă aplicate doar pentru anumite categorii profesionale. Aceste modificări trebuiesc operate cât mai rapid cu consultarea obligatorie a partenerilor sociali, în special cu consultarea sindicatelor, obligație prevăzută în Legea 62/2011.

          Trebuie să ne regrupăm, să strângem rândurile și să continuăm lupta până când fiecare revendicare va fi câștigată, până când fiecare discriminare va fi îndreptată. Nu putem produce aceste modificări decât dacă suntem în continuare uniți și puternici !

Împreună suntem mai puternici!
Biroul Executiv al Sindicatului Sanitas Constanta


sursa: drd Daniela Copos, Studiul de analiză a reformei sanitare prezentat în cadrul proiectului POCA 112487 „ALT-POL – Capacitarea uniunilor sindicale din domeniul sanitar de a formula politici publice alternative” implementat de Uniunea Sindicală SANITAS București, Sindicatul SANITAS Covasna și Fundația EUROACCES
sursa foto: Gary Waters

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *