SOLICITĂM stabilirea unui nivel minim garantat al sporurilor pentru fiecare specialitate așa cum era stipulat în vechiul regulament de sporuri și în Legea 284/2010. Negocierea regulamentului de sporuri trebuie să pornească de la acest nivel minim iar cuantumul acestor sporuri este firesc să fie negociate și stabilite cu Ministerul Sănătății în Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivel de sector de activitate (pentru o aplicare unitară la nivelul țării).
Formularea “până la ……%” poate însemna și 1% ceea ce duce la diminuarea dramatică a veniturilor nete în condițiile subfinanțării sistemului și a limitării la 30% dată de art. 25 din legea salarizării care nu mai este unitară.
Avem o întrebare firească: Ce înseamnă în opinia inițiatorului “condiții normale de lucru”? Care sunt condițiile normale de lucru într-un spital de pneumoftiziologie sau de psihiatrie? Își propune cumva Ministerul Sănătății eradicarea bacilului Koch, a virusului HIV/SIDA? (nu excludem pe viitor aceste lucruri, dar nu în viitorul apropiat).
Considerăm că inițiatorii acestei legi confundă condițiile de muncă existente pentru acordarea sporurilor cu condițiile de muncă necesare pentru încadrarea în grupele de muncă.
Dacă cele două noțiuni ar fi identice, atunci, beneficiarii de spor pentru condiții de muncă periculoase sau deosebit de periculoase ar beneficia, implicit și de grupa de muncă și invers, fapt imposibil în legislația actuală.
Dragi guvernanți înainte să tăiați sporurile celor care trudesc în locuri de muncă aproape imposibile nu doriți să faceți voluntariat măcar 2-3 zile într-o secție de TBC, LEPROZERIE, HIV/SIDA, UPU, CRRNP, CIA, PSIHIATRIE, etc. la alegere? Nu vă cerem să faceți NIMIC, doar să stați și să ne priviți cum trudim.
După, cred că veți avea ALTĂ PĂRERE!