Contractul Colectiv de Muncă la nivel de sector Sănătate pentru perioada 2023-2025, este aplicabil în toate unitățile sanitare publice, începând cu data de 11 septembrie 2023.
Prin actualul contract colectiv de muncă la nivel de sector au fost securizate o serie de drepturi ale salariaților, au fost transpuse o serie întreagă de modificări ale legislației muncii din ultima perioadă și s-au introdus alte drepturi suplimentare.
Printre principalele drepturi suplimentare reglementate de acest Contract Colectiv de Muncă la nivel de sector Sănătate sunt:

1. Recunoașterea dreptului la concediul de odihnă neefectuat în anii anteriori.

Anexa nr. 12
Art. 3. Concediul de odihnă neefectuat
(1)Dreptul la concediul de odihnă anual plătit este un drept imprescriptibil.
(2)Salariatul are dreptul de a-i fi recunoscute zilele de concediu de odihnă neefectuate în anii anteriori aferente întregii durate a activității sale și de a efectua aceste zile la cerere.

2. Dreptul angajaților cu mai multe contracte individuale de muncă de a-și lua concediul de odihnă în aceeași perioadă la toate contractele.

Articolul 123
(3)Angajaţii au dreptul la concediu de odihnă anual plătit pentru fiecare contract individual de muncă, proporţional cu timpul lucrat. Modalitatea de transpunere a acestei prevederi va fi negociată de partenerii sociali în termen de 6 luni de la înregistrarea prezentului contract colectiv de muncă, urmând să fie introdusă în cadrul acestuia prin act adiţional.

Anexa12
Art. 16
Salariații care au două sau mai multe contracte individuale de muncă încheiate cu aceeași unitate sau cu unități diferite își pot lua concediul de odihnă în mod simultan, în aceeași perioadă, pentru fiecare contract sau în perioade diferite, având dreptul de opțiune în acest sens.

3. Calculul indemnizației de concediu de odihnă trebuie să ia în considerare și drepturile salariale aferente indemnizației de hrană,.

Articolul 126
(4) La stabilirea indemnizației de concediu de odihnă se iau în calcul și drepturile salariale aferente indemnizației de hrană.

4. Dreptul angajaților care lucrează în ture la pauza de masă de 30 de minute, inclusă în timpul de lucru, prin recunoașterea schimbului de tură ca timp de lucru.

Articolul 116
(1)În sectorul public de sănătate perioada de timp aferentă schimbului de tură constituie timp de muncă. În compensarea timpului de muncă aferent schimbului de tură angajații care lucrează în ture având dreptul la o pauză de masă zilnică de 30 de minute, inclusă în timpul de lucru, fără prelungirea acestuia.

5. Recunoașterea dreptului la a recupera orele suplimentare efectuate și nerecuperate sau neplătite.

Anexa 12
Art. 2 Orele suplimentare efectuate și neplătite/necompensate cu timp liber corespunzător
(1)În toate situațiile în care există ore suplimentare efectuate și neplătite sau necompensate cu timp liber plătit, dreptul lucrătorilor la compensarea acestui drept se menține.
(2)Existența orelor suplimentare precizate la alin. 1 se evidențiază într-un document special.

6. Anexa 9 – Procedura privind asigurarea egalităţii de şanse şi interzicerea discriminării, a victimizării și a tratamentelor nefavorabile. Acest sistem include obligația angajatorului de-a evalua periodic riscul de epuizare profesională a lucrătorilor.

7. Anexa 10 – Procedura obligatorie aplicabilă cercetării disciplinare prealabile care va feri angajații de abuzuri. Această procedură face parte de drept din toate regulamentele interne ale unităţilor sanitare.

8. Anexa 11 – Procedura privind protecţia salariaţilor din sănătate împotriva agresiunilor la locul de muncă

9. Anexa 12 – dedicată armonizării vieții profesionale cu viața personală, ce conține o serie întreagă de drepturi specifice.

10. Anexa 13 care cuprinde principii, aplicabile viitoarei legi a salarizării, menite să apere drepturile esențiale ale angajaților din sectorul public de sănătate și să garanteze o lege echitabilă și predictibilă.

Acest contract colectiv de muncă deschide posibilitatea rezolvării unor probleme prin intermediul procedurilor a căror negociere este prevăzută în termen de 3 sau 6 luni de la înregistrarea acestui contract colectiv de muncă și introduse în cadrul acestuia prin acte adiţionale, cum ar fi:

· Metodologia privind constituirea procedurii auditului timpului de muncă (evaluarea încărcării suplimentare a personalului cu sarcini de serviciu şi a nevoii de personal)

· Procedura stabilirii drepturilor salariale între minim și maxim (în situațiile în care drepturile salariale sunt stabilite de legi speciale între limite minime şi maxime)

· Procedura privind organizarea şi efectuarea gărzilor în afara programului normal de lucru

· Procedura pentru stabilirea programului de lucru al angajaţilor care lucrează în ture

· Procedura evaluării prealabile, incluzând criteriile de evaluare.

· Procedura pentru Implementarea Echivalării Competențelor Asistentelor Medicale Absolvente de Postliceală.

Considerăm că actuala formă a CCM este una mai bună decât cele anterioare, iar lipsa unui CCM la nivel de sector ar fi condus la pierderea drepturilor caștigate pentru salariații din Sănătate.
Contractul Colectiv de Muncă la nivel de sector Sănătate pentru perioada 2023-2025 poate fi descărcat de pe site-ul Federatiei SANITAS https://federatiasanitas.ro/2023/09/14/contractul-colectiv-de-munca-pentru-sectorul-sanatate-2023-2025-a-fost-inregistrat/?fbclid=IwAR2XvQpV6P8JZd2bC5W2Orw8_ALtCcdNViKgCsHtFuOrC-uIgafF2GxdqG8

Biroul executiv al Sindicatului Sanitas Constanta

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *