Legislaţia de salarizare a personalului bugetar din unităţile sanitare şi de asistenţă socială a devenit după anul 2010 extrem de stufoasă, ambiguă, lăsând loc la multe interpretări motiv pentru care aplicarea acesteia se face neuniform şi creează inechităţi salariale.
Legea nr. 153/2017 nu face excepţie, spre exemplu: prevederile art. 25 din Legea nr. 153/2017 de limitare a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor, inclusiv cele pentru hrană și vacanță sunt aplicabile tuturor sectoarelor de activitate, dar pentru sănătate şi asistenţă socială, având în vedere că sunt PRIORITATE NAȚIONALĂ, se instituie constrângeri suplimentare, adică în această limitare de 30% sunt incluse și sporul de 100% acordat pentru asigurării continuității activității, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează şi sporul pentru efectuarea gărzilor, arătându-se astfel importanța pe care o acordă guvernanții activității desfășurată în cele două sectoare.
Din calculele efectuate de noi la nivelul unităților sanitare și de asistență socială limitarea la 30 % a acestuiGHIVECI (sporuri, compensații, adaosuri, prime, premii, indemnizații, inclusiv cele pentru hrană și vacanță + sporul de 100% acordat pentru asigurării continuității activității, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează şi sporul pentru efectuarea gărzilor) va duce la imposibilitatea acordării sporurilor pentru condiţiile grele, vătămătoare, nocive, etc. denumite generic sporuri pentru condiţii de muncă.
Cerem Guvernanților modificarea de urgență a prevederilor acestei legi care impun limitarea la 30% a procentului de acordare a sporurilor cât şi revizuirea ierarhiei grilelor de salarizare în cadrul familiei ocupaţionale „Sănătate şi Asistenţă socială”. Fără o corecţie a acestor prevederi legale este inutilă elaborarea regulamentului de sporuri pentru familia ocupaţională Sănătate – Asistenţă socială.

ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI PUTERNICI !