Astăzi a fost publicat în Monitorul Oficial HOTĂRÂREA pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a condițiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Sănătate și asistență socială”, iar  aplicarea acestuia coroborata cu prevederile  Art. 25. – Limitarea sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor şi a altor drepturi (1) Suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă, a indemnizaţiilor de încadrare şi a indemnizaţiilor lunare, după caz., va crea foarte multe probleme în aplicare și va duce inclusiv la diminuare de venituri nete, mai ales în unitățile aflate în subordinea Ministerului Sănătății. 
Îi asigurăm pe salariaţii din sistemul sanitar şi sistemul de asistenţă socială că nu vom renunţa la lupta începută in interesul membrilor noștri de sindicat.
Regulamentul de sporuri în puteți citi integral aici .