De mai bine de doi ani (de la apariția Legii 250/2016) semnalăm guvernanților omisiunile din cadrul legislativ care reglementează salarizarea personalului din sănătate și asistență socială, facem propuneri pentru corectarea lor și înlăturarea inechităților, solicitând guvernanților să adopte o lege clară, corectă și echitabilă.

Contrar celor solicitate, Guvernul României a emis la sfârșit de an OUG 114/29.12.2018, ordonanță care produce noi discriminări între lucrători, demonstrând, încă o dată, superficialitatea guvernanților în ceea ce privește Sănătatea și Asistența socială.

Un efect negativ al acestei ordonanțe, generator de mari tensiuni, îl reprezintă blocarea sporurilor la cel mult nivelul lunii decembrie 2018. Această masură încalcă principiul egalităţii de tratament între salariați în ceea ce privește salarizarea, deoarece:

  • asistentele, medicii și ambulanțierii au sporul pentru condiții de muncă aplicat la salariul de bază maxim (din 2022)
  • celelalte categorii profesionale care nu au beneficiat de majorarea salariului la maximul din grilă la 01 martie 2018 au sporul pentru condiții de muncă aplicat la salariul din decembrie 2018, adică se aplică o dublă discriminare acestor salariați.

Aplicarea diferențiată a sporurilor pentru condiții de muncă generează o gravă discriminare a acestor salariați, încălcând toate principiile de dreptul muncii. Persoanele care lucrează în aceleași condiții de muncă, trebuie să beneficieze de raportarea sporului la același nivel salarial.

Se creează practic o nouă categorie de salariați în sănătate și asistență socială: SALARIATUL DE MÂNA A DOUA care, alături de BUGETARUL FĂRĂ GRILĂ, produs de prevederile articolului 11, reprezintă marile invenții ale legii salarizării.

Din moment ce infirmierele, ingrijitoarele, brancardierii, chimiștii, biologii…..etc. sunt într-o situaţie identică cu asistentele, medicii și ambulanțierii sub aspectul muncii în același condiții, nu pot fi trataţi diferit, în mod discriminatoriu.

Având în vedere impactul dezastruos al aplicării acestei ordonanțe de urgență, vom face toate demersurile sindicale legale pentru a proteja interesele membrilor noștri de sindicat.

Nu vom renunţa la lupta sindicală până când nu vor fi eliminate toate inechităţile salariale prin corectarea și amendarea legislației în vigoare.

ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI PUTERNICI !

BIROUL EXECUTIV AL SINDICATULUI SANITAS CONSTANȚA