Sindicatul Sanitas Constanța pichetează Instituția Prefectului -Județului Constanța în semn de protest față de adoptarea OUG 226/2020 care îngheață veniturile angajaților din sănătate și asistență socială

Conform calendarului de acțiuni revendicative aprobat de Consiliul Național Sanitas în data de 5 ianuarie, ca urmare a apariției O.U.G. nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, Sindicatul Sanitas Constanța va picheta Instituția Prefectului Județul Constanța în 12.01.2021, în intervalul orar 12:00-13:00 pentru susținerea următoarelor revendicări:

  1. Aplicarea prevederilor Legii nr. 153/2017 – legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în sensul aplicării creșterilor salariale prevăzute de lege pentru anul 2021 pentru salariații din sănătate și asistență socială. Facem precizarea că această măsură este valabilă doar pentru infirmiere, asistenți sociali, educatori, îngrijitoare, brancardieri, personal tehnic-administrativ, liftiere, șoferi, etc. deoarece medicii, asistenții și alte categorii profesionale au beneficiat de majorarea la maximul din grilă încă din 01.03.2018 respectiv 01.07.2020;
  2. Stabilirea sporului de condiții prin raportare la salariul de bază aflat în plată; Aceleași categorii defavorizate de la punctul 1 au sporurile de condiții de muncă raportate la salariul din 2018, fiind de două ori discriminate;
  3. Acordarea stimulentului de risc salariaților din asistența socială și personalului din unitățile sanitare, finanțat de Ministerul Sănătății.
    Legea 82/2020 prevede acordarea unui stimulent de risc lunar, pe perioada stării de urgență pentru personalul medical și sanitar auxiliar din spitale “care au activat în timpul stării de urgenţă şi care au avut în evidenţă sau sub tratament pacienţi suspecţi sau confirmaţi cu COVID-19 și pentru personalul din DGASPC-uri “implicat direct în sprijinirea şi/sau îngrijirea persoanelor în vârstă, a copiilor, a persoanelor cu dizabilităţi şi a altor grupuri vulnerabile”. Până la această dată au primit stimulentul de risc doar personalul din spitale finanțat de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, celălalt personal din unitățile sanitare (Unitatea de Primiri Urgențe, Centru de Sănătate Mintală, medicii rezidenți, ș.a.) și personalul din DGASPC-uri nu au primit și nici nu sunt semnale pozitive în acest sens.

În funcţie de rezultatul negocierilor, Consiliul Național al Federaţia SANITAS va decide următoarele acțiuniuni revendicative.

Atragem atenția Guvernului României că neacordarea majorărilor salariale prevăzute de lege și a celorlalte revendicări enumerate, generează nemulțumiri imense în rândul salariaților și creează inevitabil premisele declanșării unor acțiuni de protest de mare amploare în anul 2021.

Biroul Executiv al Sindicatului SANITAS Constanța

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *