Astăzi, 3.04.2020 a fost introdus la vot final în Camera Deputaților, Proiectul de Lege pentru modificarea Anexei a II-a a Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 600/2019).

          Consultând acest proiect de lege, constatăm că personalului din sistemul sanitar care ocupă funcţiile de farmacist, biolog, biochimist, chimist, fizician şi psiholog li se vor modifica coeficienţii de salarizare din anexa nr. II și că în continuare sunt omise categorii profesionale cum ar fi: fiziokinetoterapeutul, asistentul medical, directorul de îngrijiri, directorul economic, profesorul CFM, asistentul social, inspectorul de specialitate, inginerul, economistul, …etc

          Întrebările care se pun în mod firesc sunt: Care este motivația care a generat omiterea acestor categorii profesionale? A scăzut nivelul studiilor, complexitatea şi importanţa activităţii desfăşurate? Care a fost mecanismul care a stat la baza „corectării” acestor coeficienți, care au fost reperele față de care a fost aplicată corecția și de ce nu au fost incluse toate categoriile mai sus enunțate?

          În conformitate cu prevederile Legii 62/2011, guvernanții au obligația să consulte partenerii sociali (sindicatele și patronatele) și să corecteze erorile din Legea salarizării; altfel, aceste ordonanțe/ legi care modifică legea, nu fac altceva decât să adâncească discriminările între salariați.

          Pentru păstrarea unui echilibru în cadrul familiei ocupaţionale, atât pe verticală, cât şi pe orizontală, este imperios necesară reașezarea salariilor de bază prin creșterea coeficienților: fiziokinetoterapeutului, asistentului medical, directorului de îngrijiri, directorului economic, profesorului CFM, asistentului social, inspectorului de specialitate, inginerului, economistului…etc

          Reamintim că în 2017 a fost adoptată o lege a salarizării care nu este unitară, care conține multe discriminări și inechități, o lege care a adus și aduce încă discordie, frustrări, revolte și dezbinarea echipei medicale, o lege care a schimbat alarmant ierarhiile de salarizare între categoriile profesionale din sănătate și asistență socială, care a poziționat într-o situație umilitoare multe profesii.

          Legea nu respectă nici măcar principiile enunțate în conținutul ei.

          Legea 153/2017 a distorsionat întregul sistem de salarizare deoarece nu s-a ținut cont de nivelul studiilor, de complexitatea muncii prestate și nici de principiul ierarhizării, pe verticală, cât şi pe orizontală, principii pe baza cărora a fost construită legea.

          Coeficienții de ierarhizare stabiliți prin lege sunt mult sub nivelul coeficienților din legislația anterioară, generând nemulțumiri între categoriile profesionale. Acestea au fost amplificate prin refuzul consultării cu sindicatele la stabilirea și corectarea acestor coeficienți.

          Din păcate, parlamentarii din Camera Deputaților, în continuare nu țin cont de argumentele formulate de către Federația SANITAS pentru repoziţionarea categoriilor profesionale din sănătate şi asistenţă socială conform principiilor din Legea 153 /2017, adică în funcţie de pregătirea profesională şi complexitatea muncii.

          Vom continua lupta de corectare a inechităților produse de această lege și solicităm reintroducerea stării de normalitate în cadrul echipei medicale, echipă din care fac parte toate categoriile profesionale care lucrează pentru pacienți sau beneficiari, direct sau indirect.

Împreună suntem mai puternici !
Biroul Executiv Sanitas Constanța

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *