Ignorând în totalitate amendamentele propuse de Federatia SANITAS, pentru eliminarea inechitaților și corectarea unor greșeli majore din legea salarizării, Guvernul României a emis OUG 130/17.12.2021, ordonanță care arată “importanța” acordată de guvernanți angajaților din sănătate și asistența socială.

          OUG 130/2021 generează un val imens de nemulțumiri în rândul angajaților din unitățile sanitare și de asistență socială deoarece majorările aplicate sunt nesemnificative, respectiv ¼ din dreptul prevăzut de lege, sunt aplicate unor categorii profesionale din sănătate și asistență socială, iar salariile personalului TESA, sporurile și indemnizația de hrană sunt înghețate. Aceasta este “recompensa” dată de Guvern pentru eforturile susținute ale angajaților din cele două sectoare.

          La articolul I al Ordonanţei de urgenţă se stipulează:

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru personalul care ocupă funcțiile prevăzute în anexa nr. II „Familia ocupațională de funcții bugetare «Sănătate și asistență socială»” la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2022 salariile de bază se majorează cu 1/4 din diferența dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2022 și cel din luna decembrie 2021.

(5) În anul 2022, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2021, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții

(6) Prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (1) din Legea cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2022, valoarea lunară a indemnizației de hrană se menține la nivelul din anul 2021.

În conformitate cu prevederile Legii 153/2017, art. 38, alin. 4, salariile bugetarilor în 2022 ar fi trebuit să crească la valoarea maximă prevăzută în grilă: „în perioada 2019 – 2022 se va acorda anual o creştere a salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare, fiecare creştere reprezentând 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 şi cel/cea din luna decembrie 2018. Creşterea respectivă şi data de aplicare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat”.

          Atragem atenția Guvernului României că neacordarea majorărilor salariale legale pentru o serie de categorii profesionale din Sănătate și Asistență socială – personal auxiliar, personal TESA etc., în condițiile în care aceștia au fost discriminați încă din anul 2018 față de colegii lor – asistenți medicali și medici, generează nemulțumiri imense în rândul salariaților și va duce inevitabil la perturbarea păcii sociale.

          Solicităm ca majorările salariilor de bază prevăzute în Legea 153/2017, să se aplice în integralitate pentru întreg personalul din sănătate și asistență socială (inclusiv pentru personalul TESA), începând cu data de 01 ianuarie 2022.

          Am obosit să semnalăm permanent înechitățile și problemele grave prin care trec angajații din cele două sectoare, să așteptăm recunoașterea eforturilor depuse în pandemie şi suntem pregătiţi să trecem la acţiune, pentru apărarea și aplicarea drepturilor prevăzute de legislația în vigoare.

Biroul Executiv al Sindicatului Sanitas Constanța
Împreună suntem mai puternici !

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *