RĂSPUNDEM ÎNTREBĂRILOR MEMBRILOR – RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ

0
876

Un subiect extrem de important pentru salariați este subiectul răspunderii patrimoniale, deoarece mulți angajatori “își permit” să rețină salariaților diferite sume de bani, din diverse motive, fără să respecte prevederile legale. În situația unei presupuse pagube produse de angajat, unii angajatorii procedează doar la înștiințarea angajatului și operează reținerile salariale imediat după constatarea pagubei, prezumând acordul părților sau obținând acest acord în mod forțat.

 1. Cum se recuperează pagubele produse de salariați?
  Angajatorul are la dispoziție două variante de a-și repara prejudiciul:
  a) Amiabil, de comun acord cu angajatul
  b) În instanță.
 2. Ce presupune recuperarea amiabilă a prejudiciului?
  Angajatorul întocmește o notă de constatare și evaluare a pagubei, în baza căreia angajatul își dă acordul ca paguba să fie recuperată într-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicării, cu condiția ca paguba să nu fie mai mare decât 5 salarii minime brute pe economie (la momentul actual: 16.500 lei).
  Cu aceasta ocazie angajatul își va putea formula în scris toate obiecțiunile astfel încât să se ajungă la un consens în ceea ce privește cuantumul și modul de recuperare a pagubei.
 3. Ce se întâmplă dacă nu sunt de acord cu valoarea stabilită de angajator sau consider că nu sunt vinovat de producerea pagubei?
  „În situaţia în care părţile nu se înţeleg, respectiv când salariatul nu recunoaşte producerea pagubei ori nu este de acord cu valoarea acesteia, singura cale aflată la îndemâna angajatorului este aceea de a sesiza instanţa judecătorească în vederea obligării salariatului la repararea prejudiciului. Cu alte cuvinte, angajatorul nu poate obliga angajatul, prin propria sa decizie, să plătească despăgubirile pentru pagubele produse. În cazul în care nu există consens între aceştia cu privire la existenţa pagubei şi/sau asupra întinderii acesteia, angajatorul trebuie să apeleze la instanţa judecătorească. (…) Prin urmare, o procedură internă nu are aptitudinea de a stabili ea însăşi existenţa prejudiciului, a întinderii sale, a culpei angajatului, cu consecinţa emiterii unui act având caracter de titlu executoriu.” (Decizia CCR 649/2022).
 4. Poate angajatorul să rețină lunar o sumă din salariul angajatului până în momentul în care se acoperă paguba?
  Dacă angajatul semnează nota de constatare și evaluare a pagubei întocmită de către angajator, acesta poate să rețină din salariul angajatului, prin rate lunare, așa cum s-a convenit de comun acord, până la acoperirea prejudiciului. Aceste rate lunare nu pot depăși o treime din salariul lunar net, fără a putea depăși împreună cu alte rețineri pe care le-ar avea salariatul jumătate din salariul respectiv. Reținerile se pot face într-un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rată.
 5. Cum se stabilește cuantumul răspunderii când paguba a fost produsă de mai mulți salariați?
  Când paguba a fost produsă de mai mulţi salariaţi, cuantumul răspunderii fiecăruia se stabileşte în raport cu măsura în care a contribuit la producerea ei, a gradului de vinovăţie, dar și cu atribuţiile stabilite prin fişa postului. Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată, răspunderea fiecăruia se stabileşte proporţional cu salariul său net de la data constatării pagubei şi, atunci când este cazul, în funcţie de timpul efectiv lucrat de la ultimul inventar.
 6. Cum poate ajuta sindicatul salariatul acuzat de un presupus prejudiciu produs angajatorului?
  Există situații în care angajatul ar putea fi forțat să recunoască o pagubă inexistentă sau să-și dea acordul la restituirea unei pagube mult mai mari decât cea produsă. Pe lângă aceasta, este posibil ca paguba să se fi produs din culpa salariatului, dar exista o justificare legală care poate duce la excluderea răspunderii patrimoniale. Salariații nu răspund de pagubele provocate de forța majoră sau de alte cauze neprevăzute și care nu puteau fi înlăturate și nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului.
  În toate aceste situații sindicatul, eventual prin colaboratori externi (firme de avocatură, firme de expertiză contabilă, etc), poate acorda consultanță de specialitate și poate îndruma salariatul spre o abordare corectă a problemei reprezentând salariatul în proces sau mediind o soluționare amiabilă, evitând durata și costurile unui proces, dacă acesta nu se impune.

Angajatorul trebuie să dovedească că angajatul, în cadrul sarcinilor de serviciu, din culpă, încălcând atribuțiile de serviciu prevăzute expres în fișa postului, contractul individual de muncă și Regulamentul intern al unității, a provocat o pagubă angajatorului.
Pentru ca un salariat sa fie considerat răspunzător pentru prejudiciul cauzat angajatorului, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
– persoana care a produs prejudiciul să aibă calitatea de salariat;
– să existe un prejudiciu în patrimoniul angajatorului;
– fapta săvârșită de salariat să aibă un caracter ilicit și să fie săvârșită în legătura cu munca sa;
– între fapta săvârșită de salariat și prejudiciul suferit de angajator să existe o legătura de cauzalitate;
– să fie dovedită vinovăția salariatului.

Biroul Executiv al Sindicatului Sanitas Constanța

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *