RĂSPUNDEM ÎNTREBĂRILOR MEMBRILOR – MUNCA SUPLIMENTARĂ

0
3185

Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal este considerată munca suplimentară și este reglementată de Codul Muncii Titlul III, Capitolul I, Secțiunea a 2-a, art. 120-124, Legea 153/2017 art. 21 și de Contractul colectiv de Muncă la nivel de sector Bugetar Sănătate art. 112 și 113, Anexa 12 art. 2.
1. Câte ore suplimentare poate efectua maxim un salariat ?
Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână în cadrul aceluiași contract de muncă, inclusiv orele suplimentare. Numărul maxim de ore de muncă suplimentară pe parcursul unei luni este de 32 de ore. Necesitatea acoperirii unei perioade mai mari de timp decât 32 ore/lună implică, obligatoriu, angajarea altei persoane cu contract individual de muncă cu timp parţial.
Prin excepţie, durata timpului de muncă, ce include şi orele suplimentare, poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referinţă de 4 luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână.
2. Am contract de muncă cu timp parțial pentru maxim 6 gărzi/lună. Pot efectua mai multe gărzi decât este prevăzut în contract?
Angajații care au contract de muncă cu timp parțial,au interdicție să presteze ore suplimentare cu excepția cazurilor de forță majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecințelor acestora.
Primirea la muncă a unui salariat cu depăşirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial este considerată muncă nedeclarată și se sancționează conform prevederilor legale.
Pentru locurile de muncă unde numărul de medici este insuficient, pentru asigurarea continuității activității liniei de gardă, se poate încheia un nou contract individual de muncă cu timp parțial.
3. Munca suplimentară se compensează în 60 zile sau în 90 zile?
Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile după efectuarea acesteia.
Legea-cadru nr. 153/2017 este o lege specială care se aplică cu prioritate în raport cu Codul Muncii (principiul potrivit căruia legea specială derogă de la cea generală, iar norma generală nu poate înlătura de la aplicare o norma specială).
4. Orele suplimentare necompensate cu timp liber se plătesc?
În anul 2023 munca suplimentară efectuată de angajații din sănătate și asistență socială necompensată cu timp liber nu este compensată în bani.
Începând cu anul 2019, prin ordonanțe anuale cu caracter derogatoriu de la normele cu caracter general instituite prin Codul muncii şi Legea-cadru nr. 153/2017, munca suplimentară se compensează numai cu timp liber.
5. Dacă am efectuat ore suplimentare care nu au putut fi compensate cu timp liber plătit în termenul prevăzut de lege și nici nu au putut fi plătite, le pierd?

CCM la nivel de sector Sănătate prevede că în toate situaţiile în care există ore suplimentare efectuate şi neplătite sau necompensate cu timp liber plătit, dreptul lucrătorilor la compensarea acestui drept se menţine.
6. Sunt obligat să efectuez ore suplimentare?

Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepţia cazului de forţă majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident.
Pentru efectuarea orelor de muncă suplimentare, angajatorul este obligat să solicite în scris salariatului efectuarea acestora.
7. Lucrez într-un spital într-o farmacie cu circuit închis. Programul farmaciei este zilnic, inclusiv în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale. Angajatorul nu ne acordă sporul pentru zilele de sâmbătă și duminică pentru că le consideră ore suplimentare și ne acordă 2 zile libere consecutive în săptămâna viitoare. Fac precizarea că ne desfășurăm activitatea în cadrul unui program care nu depășește 40 ore/săptămână. E corect?
Angajatorul face confuzie între compensarea muncii suplimentare cu timp liber și repausul săptămânal.
Vorbim de munca suplimentară atunci când salariatul prestează activitate mai mult de 40 de ore pe săptămână.
Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica. În situația în care salariatul nu lucrează mai mult de 40 de ore pe săptămână, nu suntem în situația prestării muncii suplimentare. Personalului care îşi desfăşoară activitatea în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale i se asigură repausul săptămânal în alte zile din cursul săptămânii următoare iar pentru aceste zile beneficiază de spor de 100%.
Munca suplimentară și munca în zilele de repaus săptămânal comportă două tratamente juridice diferite în sensul că în prima situație se acordă timp liber în compensare iar pentru a doua beneficiază de sporul prevăzut de Legea 153/2017 și negociat în Contractul colectiv de Muncă.

Biroul Executiv al Sindicatului Sanitas Constanța

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *