RĂSPUNDEM ÎNTREBĂRILOR MEMBRILOR DE SINDICAT – CONCEDIUL PENTRU FORMARE PROFESIONALĂ

0
1435

1. Care sunt prevederile legale și cum se acordă concediile pentru formare profesională?
Salariații au dreptul de a beneficia, la cerere, de concedii pentru formare profesională; acestea se pot acorda de către angajator cu plată sau fără plată, în concordanță cu prevederile art. 154-158 din Codul muncii și ale Contractului Colectiv de Muncă.
2. În ce condiții se poate acorda concediul pentru finalizarea studiilor: facultate/master/etc, cu plată sau fără plată?
În situația susținerii examenelor de absolvire a unor forme de învățământ sau pentru susținerea examenelor de promovare în anul următor în cadrul instituțiilor de învătământ superior angajatorul acordă concediu fără plată pentru formare profesională.
3. Concediul fără plată pentru formare profesională afectează continuitatea – vechimea în muncă a angajatului?
Concediul fără plată pentru formare profesională acordat pentru sustinerea examenelor de absolvire a unor forme de învățământ sau pentru susținerea examenelor de promovare în anul următor în cadrul instituțiilor de învățământ superior constituie vechime în muncă.
4. În ce condiții poate angajatorul să refuze solicitarea de acordare a concediului fără plată pentru formare profesională?
Angajatorul poate refuza această solicitare numai dacă absența salariaților în cauză ar afecta grav desfășurarea activității.
5. Câte zile de concediu de formare profesională fără plată se pot acorda? Le pot solicita fracționat doar în perioada de susținere a examenelor de sesiune?
Salariaţii din unităţile bugetare au dreptul la un concediu fără plată pentru formare profesională cu o durată de maxim 90 de zile lucrătoare anual. Efectuarea acestui concediu fără plată pentru formare profesională se poate realiza integral sau fracționat în cursul unui an calendaristic.
6. În ce condiții salariatul are dreptul la concedii de formare profesională cu plată?
La cursurile sau stagiile de formare profesională inițiate de angajator, toate cheltuielile ocazionate de participare sunt suportate de către acesta, inclusiv acordarea concediul de formare profesională.
În situația în care angajatorul nu și-a respectat obligația de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesională în condițiile prevăzute de lege, salariatul are dreptul la concediu de formare profesională plătit, cel mult 10 zile sau 80 de ore la 2 ani dacă unitatea are cel puțin 21 de salariați, respectiv la 3 ani dacă unitatea are sub 21 de salariați.
Perioada în care salariatul beneficiază de acest concediul plătit se stabilește de comun acord cu angajatorul.
7. Poate angajatorul să desemneze cu titlu de formator o persoană din rândul angajaților pentru formarea profesională a salariaților?
Un angajator care nu este autorizat ca furnizor de formare profesională poate organiza programe de formare profesională pentru salariații proprii și poate desemna formatori salariați cu experiență din cadrul unității. Certificatele de absolvire a cursurilor, în acest caz, au valabilitate numai în cadrul unității care a organizat cursurile de formare profesională.
8. Cum trebuie formulată cererea de concediu de formare profesională?
Cererea trebuie înaintată angajatorului cu cel puţin o lună înainte de efectuarea acestuia şi trebuie să se precizeze data de începere a stagiului de formare profesională, domeniul şi durata acestuia, precum şi denumirea instituţiei de formare profesională. Pe baza acestor date, angajatorul poate verifica dacă într-adevăr salariatul intenționează să urmeze formarea profesională.
9. Cum se calculează indemnizația pentru concediu de formare profesională?
Pe durata concediului plătit pentru formare profesională, salariatul beneficiază de o indemnizație care se calculează potrivit regulilor de acordare a indemnizației concediului de odihnă.

Biroul Executiv al Sindicatului Sanitas Constanța

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *