Legislaţia de salarizare a personalului bugetar din unităţile sanitare şi de asistenţă socială a devenit după anul 2010 extrem de stufoasă, ambiguă, lăsând loc la multe interpretări motiv pentru care aplicarea acesteia se face neuniform şi creează inechităţi salariale.

Legea nr. 250/2016 privind ,,aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative”, nu face excepţie motiv pentru care facem următoarele precizări:

Prevederile acestei legi de salarizare se aplică începând cu luna decembrie adică începând cu 01.12.2016 aşa cum prevede art. 3, din Legea 250/2016: ,, 3. – (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna decembrie 2016, salariile de bază ale personalului prevăzut la cap. I pct. 1, 2 şi 3 din anexa nr. III – Familia ocupaţională de funcţii bugetare «SĂNĂTATE» la Legea- cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc potrivit anexei nr. 1.”

Având în vedere că la anexa III din Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, la Capitolul I – Familia ocupaţională de funcţii bugetare, SĂNĂTATE” intră unităţile sanitare, unitațile de asistenţă socială şi unitațile asistenţă medico-socială, dându-se şi grilele aferente, pe cale de consecinţă aplicarea prevederilor Legii 250/2016 se face începând cu 01.12.2016.

În conformitate cu prevederile art. 4, din Legea 250/2016, sporurile se vor calcula prin raportare la salariul de bază din luna decembrie (adica la salariul majorat), aşa cum este expres prevăzut în lege: ,, La articolul I punctul 1, după alineatul (62) al articolului 32 se introduce un nou alineat, alineatul (63), cu următorul cuprins:

(63) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (2), începând cu luna decembrie 2016, sporurile şi alte drepturi salariale specifice activităţii se vor calcula prin raportare la salariul de bază, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia categoriilor de personal prevăzute la alin. (62).”

Referitor la aplicarea grilei de salarizare pentru personalul de la Anexa 1 punctul 4 din Anexa 1 alte funcţii comune sistemului sanitar.

Datorită faptului că în Legea 250/2016 sunt atât erori de încadrare a personalului cât şi categorii de persoane omise vă adresăm rugămintea ca până luni, 09.01.2017, să ne sesizaţi în scris pe email, site sau Facebook toate aceste disfuncţionalităţi ale legii pentru a întocmi un material fundamentat ce va fi înaintat în cel mai scurt timp reprezentanţilor noului guvern (în special Ministerului Muncii şi Ministerului Sănătăţii), pentru a opera corecţii, prin ordonanţa de urgenţă, la lege.

Pentru a fi obiectivi vă semnalăm erorile şi disfuncţionalităţile identificate până acum urmând ca celelalte depistate până acum şi anume:

  1. La asistenţa socială, funcţionarii publici au fost omişi din grilă motiv pentru care nu se regăsesc următoarele funcţii:

 

Nr. crt. Funcţia Studii
1 Director General S
2 Director S
3 Auditor superior I S
4 Inspector specialitate I A S
5 Inspector principal S
6 Inspector superior S
7 Inspector asistent S
8 Inspector debutant S
9 Referent I A M
10 Referent I A SSD
11 Referent superior M
12 Referent principal M
13 Referent asistent M
14 Referent debutant M
15 Referent specialitate superior SSD
16 Consilier asistent S
17 Consilier principal S
18 Consilier superior S
19 Consilier juridic asistent S
20 Consilier juridic principal S
21 Consilier juridic superior S
22 Şef serviciu S
23 Şef birou M/S
24 Şef formaţie muncitori M/G
25 Asistent medical şef PL/SSD
26 Administrator M
27 Secretar dactilograf M
28 Casier M
29 Magaziner M
30 Paznic / portar G/M
31 Muncitor calificat şofer M
32 Muncitor calificat lucrător comercial M
33 Muncitor calificat bucătar III G/M
34 Muncitor calificat I G/M
35 Muncitor calificat II G/M
36 Muncitor calificat III G/M
37 Muncitor calificat IV G/M
38 Muncitor necalificat G/M
  1. La unităţile sanitare clinice, salariile aferente funcţiilor de conducere (medic şef, farmacist şef, şef birou) sunt mai mici decât ale personalului de execuţie la gradaţia maximă.
  2. Nu mai există la personalul TESA funcţia de tehnician/contabil cu studii PL (funcţie ce există în Legea 125/2005), motiv pentru care personalul încadrat în acest moment cu studii superioare trebuie să fie retrogradat (în acest moment există tehnicieni de aparatură medicală care şi-au completat studiile).
  3. În grila de la U.P.U. au fost introduşi chimiştii, biologii, etc., dar au fost create situaţii cel puţin ciudate în sensul că biologul debutant şi biologul principal au salariile mai mari decât omologii din unităţile clinice, iar biologul şi biologul specialist au salariile mai mici decât omologii din unităţile clinice.
  4. La unităţile sanitare neclinice am depistat următoarele:
  • Asistentul șef pe unitate la unitățile sub 400 paturi nu apare trecut în lege, cu toate că această funcție există și este mai mult decât necesară. O regăsim strict la serviciile de ambulanță.
  • Salariul unui șef de secție ATI/CPU este mai mic decât al unui medic primar (5500 lei față de 5987 lei).
  • Subinginerul și garderobierul nu sunt trecuți în grila de salarizare.
  • Salariul unui șef de birou este doar cu 3,3% mai mare decât al unui economist IA (3459 lei față de 3345 lei).

În privința manierei de aplicare a prevederilor din Legea 250/2016, care aprobă OUG 20/2016, la art. 32 se prevede că salarizarea personalului sanitar și auxiliar din unitățile sanitare și de asistență socială se aplică diferențiat în sensul că pentru personalul încadrat în “Familia Ocupațională Sănătate” salarizarea se va reconfigura retroactiv, respectiv de la 01.12.2016, iar pentru personalul care nu face parte din această categorie, prevederile legii se vor aplica începând cu data intrării în vigoare, respectiv 24.12.2016.

În altă ordine de idei, potrivit prevederilor art. 1 din OUG 99/2016, pentru personalul plătit din fonduri publice, nivelul salarial din perioada 01.01 – 28.02.2017 rămâne la nivelul din luna decembrie 2016, prorogându-se astfel recuantificarea salarială avută în vedere de Legea 250/2016, aceasta prorogare a aplicării legii neafectând personalul din sănătate și asistență socială prevăzut la cap. I pct. 1, 2 şi 3 inclusiv 4 din anexa nr. III – Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Sănătate» la Legea – cadru nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că salarizarea acestei categorii de personal se va stabili potrivit anexei nr. 1 a Legii 250/2016.