Cele mai importante noutăți din salarizare în 2017-2018

Anul 2017 a fost un an plin de schimbări legislative în salarizare, unele cu aplicabilitate din 2017, altele începând cu 1 ianuarie 2018.

Iată o scurtă sinteză:

1. Noile reguli de salarizare pentru bugetari au intrat în vigoare la 1 iulie 2017 și sunt cuprinse în Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. S-a stabilit în lege ca 1 ianuarie 2018 să aducă o creștere de 25% a salariilor personalului plătit din fonduri publice, față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017.

 „Începând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă următoarele creșteri salariale: a) cuantumul brut al salariilor de bază,(…..)precum și cuantumul brut al sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor, premiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, (…..)de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 25% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fără a depăși limita prevăzută la art. 25, în măsura în care personalul respectiv își desfășoară activitatea în aceleași condiții”.

Numai că această creștere e vizată de niște limitări importante:

 • o dată, toate sporurile, indemnizațiile, compensațiile, adaosurile și alte drepturi acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu pot depăși 30% din suma salariilor de bază;

Art. 25. Limitarea sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor şi a altor drepturi

 • Suma sporurilor, (…..)acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, (….)
 • Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru instituţiile din sistemul sanitar şi de asistenţă socială (….)suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază,(….)

Prin limitarea sporurilor vor pierde toate categoriile de personal cu sporuri pentru că nu mai pot fi acordate sporurile pentru condiții de muncă.

 • în al doilea rând, nu se poate depăși maximul salarial stabilit pentru fiecare categorie de bugetar în parte în anexele de la Legea salarizării; vorbim, mai exact, de acele salarii maxime care ar trebui atinse până în 2022; practic, dacă există bugetari care, cu tot cu alte măriri încasate anul trecut, să zicem, au ajuns tot mai aproape de maximul pentru 2022, ei nu vor încasa o mărire de 25%, pentru că asta ar putea însemna depășirea acelui prag maximal stabilit în lege.

Art.38 (6) În situaţia în care, începând cu 1 ianuarie 2018, salariile de bază,(…) sunt mai mari decât cele stabilite potrivit prezentei legi pentru anul 2022 sau devin ulterior mai mari ca urmare a majorărilor salariale reglementate, se acordă cele stabilite pentru anul 2022.

În urma trecerii contribuţiilor de la angajator la angajat şi în urma aplicării art. 38 (6) din Legea 153/2017, următoarele categorii de personal vor avea salariile nete diminuate faţă de salariul net din luna decembrie 2017:

 • Funcţionarii publici din DSP-uri – o scădere între 25% – 45%;
 • Biologii, fizicienii şi chimiştii din DSP-uri – o scădere de aproximativ 30%;
 • Şefii de centre din DGASPC – uri – o scădere de aproximativ 20%;
 • Managerii din spitale clinice – o scădere de aproximativ 5%;
 • Directorii economici şi directorii de îngrijiri din unităţile sanitare clinice – o scădere de aproximativ 20%.

Guvernul a aprobat acordarea începând cu 1 ianuarie a unei majorări salariale de 28,5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, pentru personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de scutire de impozit pe venit la 31 decembrie 2017, potrivit Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare.

Art. 38 (3) lit i) prin excepţie de la lit. a), pentru personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de scutire de impozit pe venit din data de 31 decembrie 2017, (….)cuantumul brut al salariilor de bază,(…) precum şi cuantumul brut al sporurilor,(…) se majorează cu 28,5% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fără a depăşi limita prevăzută la art. 25, în măsura în care personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

De la 1 martie 2018, salariile medicilor și asistenților din spitalele de stat vor crește la nivelul maximelor salariale stabilite pentru 2022.

Art. 38  b) prin excepţie de la lit. a), începând cu 1 martie 2018, salariile de bază ale personalului care ocupă funcţiile de medici şi de asistenţi medicali din unităţile sanitare publice, prevăzute în anexa nr. II cap. I, se majorează la nivelul salariului de bază stabilit potrivit prezentei legi pentru anul 2022;

Această prevedere generează profunde inechităţi între diferite categorii profesionale şi duce la distorsionarea grilei de salarizare şi implicit răsturnarea sistemului de valori consacrate în sectorul de activitate.

2. Fără îndoială cea mai importantă măsură prin prisma implicațiilor este transferul contribuțiilor de la angajat la angajator, măsură care se aplică începând cu 1 ianuarie 2018.

Dacă, la momentul când Legea salarizării unitare a intrat în vigoare, bugetarii s-au bucurat de ideea că salariile lor vor crește de la 1 ianuarie cu 25%, asta s-a întâmplat pentru că nu exista încă ideea trecerii contribuțiilor la sănătate și la pensii în totalitate în sarcina angajatului, așa cum nu exista nici varianta scăderii la 10% a impozitului pe venit. Reforma aceasta a contribuțiilor se traduce prin micșorarea salariului net, dacă nu crește brutul.

Prin urmare, de la caz la caz, creșterile acestea de 25% (sau mai puțin) acoperă parțial sau integral consecințele trecerii contribuțiilor la pensii și sănătate în sarcina salariatului.

 • Cotele de contribuții și impozitul se modifică și ele de la 1 ianuarie 2018, devenind 35% (25% CAS și 10% CASS), iar impozitul devine 10% (în loc de 16% cât era anterior).
 • Singura contribuție pe care o va datora angajatorul este contribuția asiguratorie pentru muncăîn procent de 2.25% calculată la fondul de salarii brute.

Un guvern care se declară social-democrat, se laudă timp de jumătate de an cu creșterile salariale legiferate și cu ”laptele și mierea” care vor curge în buzunarele angajaților, apoi le anulează aproape în totalitate prin încărcarea acestora cu plata exclusivă a C.A.S. și C.A.S.S.

3. Începând cu 1 ianuarie 2018 crește salariul minim brut pe economie la 1.900 leide la 1.450 lei, pentru un program complet de lucru de 166 de ore în medie pe lună, Conform Hotărârii de Guvern 846/2017 adoptate în ședința de miercuri, 29 noiembrie.

4. Personalul din sistemul sanitar care a beneficiat în anul 2017 de tichete de masă, va beneficia de acordarea indemnizației de hrană pe tot parcursul anului 2018, într-un cuantum reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, iar această indemnizație va fi exceptată în anul 2018 la stabilirea limitei de sporuri de 30 %. Ceilalți bugetari vor beneficia de indemnizația de hrană începând cu 1 decembrie 2018.

Art. 18. – Indemnizaţia de hrană

 • Începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizaţii de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, (….)

 (2) Indemnizaţiile de hrană prevăzute la alin. (1) se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat în

„(5) Pentru personalul din sistemul sanitar care a beneficiat în anul 2017 de tichete de masă, indemnizaţia de hrană se acordă începând cu 1 ianuarie 2018, în cuantumul lunar stabilit la alin. (1).

(6) Indemnizaţia de hrană acordată potrivit alin. (5) nu va fi inclusă în anul 2018 la stabilirea limitei de sporuri prevăzută la art. 25 alin. (2).”

5. În ceea ce privește acordarea sporurilor, documentul aprobat de Guvern stabilește prorogarea până la 1 martie 2018 a prevederilor care condiționează încadrarea sporurilor în limita de 30 % pentru personalul din sistemul sanitar.

„(5) Prevederile alin. (2) şi (3), pentru instituţiile din sistemul sanitar, se aplică începând cu data de 1 martie 2018″.

6. Începând cu data de 1 martie 2018 pentru personalul din sistemul sanitar și de asistență socială, cuantumul sporurilor pentru condiții de muncă se va determina conform Regulamentului cadru de acordare a sporurilor elaborat de Ministerul Sănătății până la data de 1 martie 2018 fără a depăși limita de 30 %.

Art. 38 (3) lit c) prin excepţie de la lit. a), începând cu data de 1 martie 2018, pentru personalul prevăzut în anexa nr. II, cuantumul sporurilor pentru condiţii de muncă se determină conform Regulamentului-cadru de acordare a sporurilor, elaborat de Ministerul Sănătăţii şi aprobat prin hotărâre a Guvernului până la data de 1 martie 2018, fără a depăşi limita prevăzută la art. 25.

7. Ordonanța de urgență adoptată de Guvern vizează și clarificarea salarizării gărzilor obligatorii efectuate de medici în afara programului normal de lucru de la funcția de bază până la limita a 48 de ore pe săptămână.

„(2) Gărzile efectuate de medici în afara programului normal de lucru de la funcţia de bază până la limita a 48 de ore pe săptămână reprezintă gărzi obligatorii şi se salarizează potrivit art. 3.”

 (4) Contravaloarea gărzilor efectuate în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază, cu excepţia sporului prevăzut la art. 3 alin. (2) şi (3), face parte din suma salariilor de bază.

Nu se respectă întru totul promisiunile pe care reprezentanţii Guvernului le-au făcut în cadrul şedinţei Consiliului Naţional SANITAS din data de 26 octombrie, în sensul că se menţine obligativitatea impusă medicilor (prin Legea 153/2017) de a efectua gărzi obligatorii în limita a 48 de ore pe săptămână.

8. Pentru personalul nou încadrat, pentru personalul numit/încadrat și pentru personalul promovat s-a creat posibilitatea identificării unei funcții similare în plată la nivelul instituțiilor subordonate în situația în care aceasta nu există în cadrul aceleiași instituții/autorități publice în vederea eliminării dificultăților existente în prezent la stabilirea modalității de salarizare.

Art. 39. (1) Până la aplicarea integrală a prevederilor prezentei legi, pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcţii similare din cadrul instituţiei/autorităţii publice în care acesta este numit/încadrat sau din instituţiile subordonate acestora, în cazul în care nu există o funcţie similară în plată.

9. În anul 2018, instituțiile și autoritățile publice, prevăzute de art. 1 alin. (2) din ordonanța de urgență, acordă o singură indemnizație de vacanță, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinație.

Potrivit  H.G. nr. 940/2017 (M. Of. nr. 1026 din 27 decembrie 2017) la art. 3, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul salariaților din instituțiile și autoritățile publice, prevăzute de art. 1 alin. (2) din ordonanța de urgență, se acordă o singură indemnizație de vacanță, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinație”

10. Se modifică deducerile personale de bază de la 1 ianuarie 2018, cea mai mica fiind de 510 lei pentru contribuabilii fără persoane în întreținere și cu venit mai mic sau egal cu 1.950 lei și cea mai mare de 1.310 lei pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreținere.

Potrivit Codului fiscal, persoanele care obţin venituri au dreptul la deducerea din salarii a unei sume sub formă de deducere personală, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcţia de bază.

Deducerile personale se acordă pe mai multe niveluri, în funcţie de venitul brut lunar din salarii realizat la funcţia de bază, şi sunt stabilite în funcţie de numărul persoanelor aflate în întreţinerea salariatului.

Conform noilor reguli, salariaţii care au un venit brut mai mic sau egal cu 1.950 de lei (în loc de 1.500 de lei) şi nu au persoane în întreţinere declarate angajatorului beneficiază de o deducere personală de 510 lei, în creștere de la 300 de lei, așa cum era anterior.

În continuare, deducerea personală pentru contribuabilii cu un venit brut lunar ce nu depăşeşte 1.950 de lei se acordă astfel:

 • 670 de lei, pentru salariații care au opersoană în întreținere;
 • 830 de lei, pentru salariații care au două persoane în întreținere;
 • 990 de lei, pentru salariații care au treipersoane în întreținere;
 • 310 lei, pentru salariații care au patru sau mai multe persoane în întreținere.

În cazul salariaților cu venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.951 lei şi 3.600 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive (descresc treptat) faţă de cele de mai sus și se stabilesc potrivit unui tabel existent prevăzut la art. 77 alin. (2) din Codul fiscal.

Cât despre salariații care vor realiza venituri brute lunare din salarii de peste 3.600 de lei, aceștia nu vor beneficia în 2018 de deducere personală, nici pentru ei înșiși, nici pentru persoanele aflate în întreținerea lor.

Prin trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat, cresc si veniturile brute lunare, astfel încât majoritatea angajaților nu mai pot beneficia de deduceri.

11. Actele adiționale care trebuie încheiate ca urmare a măsurilor aplicabile din 2018 vor putea fi transmise în REVISAL până în 31 martie 2018.

12. Indemnizația pentru creșterea copiluluis-a plafonat la 8.500 lei potrivit OG nr. 55/2017).

„(2) Indemnizația lunară prevăzută la alin. (1) se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului și nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe țară garantat în plată și nici mai mare de 8.500 lei”.