Legea salarizării 153/2017 ar fi trebuit să repare inechitățile și discriminările, dar s-a dovedit a fi o lege injustă și discriminatorie pentru multe categorii profesionale din sănătate și asistență socială. Am prezentat, în materialele anterioare, scăpări și omisiuni ale legii care discriminează grav foarte multe categorii de salariați din sănătate și asistență socială.

În cazul biologilor, farmaciștilor, biochimiștilor, chimiștilor, fizicienilor și psihologilor nu s-a ținut cont de nivelul studiilor raportat la cel al altor categorii profesionale din sănătate, cum ar fi medicii și nici nu s-a respectat principiul ierarhizării, pe verticală, cât și pe orizontală, în cadrul aceluiași domeniu, în funcție de complexitatea și importanța activității desfășurate (principii care stau la baza legii salarizării). Acestor categorii profesionale le-au fost atribuiți coeficienți de salarizare vădit greșiți în grile, cu mult sub nivelul coeficienților din Legea 284/2010. Salariile acestor specialiști au fost întotdeauna mai aproape de salariul medicului iar acum salariile lor sunt mai aproape de infirmieră.

Întrebările care se pun în mod firesc sunt: Care este motivația care a generat scăderea acestora? A scăzut nivelul studiilor, complexitatea și importanța activității desfășurate? Cum au fost stabiliți acești coeficienți? Sunt întrebări la care nu am primit până acum răspunsuri. Cerem corectarea urgență a acestor inechități și repunerea în drepturi a acestor colegi.

În acest moment, se află la Camera Deputaților proiectul de lege, PL – nr.422/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea legii-cadru 153/2017, iar Camera Deputaților are posibilitatea și trebuie să facă dreptate acestor categorii profesionale, acum cât mai este timp.

Împreună suntem mai puternici!