Clarificari OUG 147/2020

Guvernul a adoptat o nouă ordonanță de urgență (147/2020) care reglementează modul prin care părinții, angajați la stat ori privat, pot beneficia de zile libere pentru supravegherea copiiilor în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară unde aceștia sunt înscriși, ca urmare a deciziei autorităților competente.

OUG 147/2020 se va aplica tuturor salariaților din mediul public și privat, pe toată perioada de limitare sau suspendare a cursurilor în unitatea de învățământ sau a activității serviciilor de zi destinate persoanelor cu handicap, pe perioada stării de alertă și după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului școlar 2020 – 2021.

PERSONALUL DIN ASISTENȚĂ SOCIALĂ beneficiază de zile libere pentru supravegherea copiilor în situația limitării sau suspendării activităților didactice în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară.

SE ACORDĂ ZILE LIBERE PLĂTITE PĂRINȚILOR CARE:

a) au copii de până la 12 ani, respectiv de până la 26 de ani dacă au dizabilități, și sunt înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie antepreşcolară;

b) au în îngrijire copil cu handicap grav neșcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizației în condițiile Legii nr. 448/2006 doar în situațiile în care activitatea serviciului de zi este limitată sau suspendată

c) au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizației în condițiile Legii nr. 448/2006, doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate a fost limitată sau suspendată

Acestea se acordă dacă celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere.

NU SE ACORDĂ DE ZILE LIBERE ÎN CAZUL ÎN CARE UNUL DINTRE PĂRINȚI, SE AFLĂ ÎN UNA SAU MAI MULTE DINTRE URMĂTOARELE SITUAȚII:

a) este în concediu pentru creșterea copilului sau în cazul art. 11 alin. (2) din OUG 111/2010 sau beneficiază de concediu pentru îngrijirea copilului cu dizabilități până la 7 ani;

b) este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere;

c) se află în concediu de odihnă/concediu fără plată;

d) are raportul de muncă suspendat în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;

e) nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit.

PROCEDURA DE ACORDARE A ZILELOR LIBERE PLĂTITE

Unul dintre parinti va depune la angajator:

a) cerere

b) o declarație pe proprie răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit Ordonanței de Urgență 147/2020, că nu are contractul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului și că nu se regăsește în situațiile care exclud aplicabilitatea acestei ordonanțe

c) o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor sau a documentului care atestă calitatea în care solicită zilele libere, precum și, dacă este cazul copia certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului ori adultului în vârstă de până la 26 ani.

Modelul cererii și al declarației pe proprie răspundere urmează să fie stabilite prin ordin al ministrului Muncii și Protecției Sociale, la propunerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, și vor fi publicate în Monitorul Oficial al României.

INDEMNIZAȚIA PRIMITĂ ÎN CAZUL ACORDĂRII ZILELOR LIBERE PLĂTITE

Cuantumul indemnizației este de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, în limita a 185 de lei pe zi (brut), reprezentând 75% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Indemnizația prevazută este în sumă brută și este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și plății contribuției asiguratorii pentru muncă.

Angajatorul este obligat să acorde zilele libere solicitate de părinți în baza Ordonanței de Urgență 147/2020. Refuzul constituie contravenție și se va sancționa de către inspectorii de muncă cu amendă între 1.000 și 2.000 lei pentru fiecare persoană pentru care refuză acordarea zilelor libere, fără a depăşi valoarea cumulată de 20.000 de lei.

PERSONALUL DIN UNITĂȚILE SANITARE PUBLICE

Angajații unităţilor sanitare publice (cu excepția familiilor monoparentale) NU beneficiază de zile libere pentru supravegherea copiilor.

Dacă ambii părinți sunt angajați în sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, penitenciare, unități sanitare publice, unul are dreptul la o majorare de salariu. Majorarea acordată suplimentar drepturilor salariale este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada în care activitățile didactice sunt limitate sau suspendate. Majorarea nu poate depăși însă 185 de lei brut pe zi, reprezentând corespondentul pe zi a 75% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Pentru a primi majorarea salarială, care se acordă odată cu drepturile salariale, părintele trebuie să depună la angajator o cerere însoțită de declarația pe proprie răspundere a celuilalt părinte. Cererea și declarația se depun la angajator în luna curentă pentru luna anterioară.

Pentru personalul din unitățile sanitare publice, majorarea salarială se suportă prin transferuri din bugetul Fondului național unic de sănătate și nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017.

Biroul Executiv al Sindicatului Sanitas Constanța

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *