Membrii Sindicatului Sanitas din unitățile sanitare și de asistență socială din județul Constanța vor participa la acțiunile de protest din Piața Victoriei în 7 februarie 2023 pentru susţinerea următoarelor revendicări:

1. Creșterea veniturilor tuturor salariaților din sănătate și asistență socială cu un procent de minim 15%, pentru acoperirea inflației.

Nivelul inflaţiei a atins cote alarmante şi a dus la o scădere semnificativă a puterii de cumpărare, anulând orice creştere salarială din ultimii ani.
La începutul anului doar o mică parte dintre angajați au primit măriri salariale, dar și acestea au fost mult sub rata inflației. Toți angajații resimt scăderea nivelului de trai.

2. Asigurarea finanțării corespunzătoare a unităților sanitare și a celor de asistență socială pentru desfășurarea în bune condiții a activității. Finanțarea voucherelor de vacanță de la bugetul de stat, pentru toți angajații din Sănătate și Asistență Socială;

În condițiile în care prețul curentului, gazelor, alimentelor, medicamentelor, materialelor sanitare, etc s-au dublat sau triplat în ultimii ani, tariful pe caz rezolvat plătit de Casa Națională de Asigurări de Sănătate a rămas “înghețat” la nivelul anului 2015.
O altă discriminare majoră o reprezintă acordarea voucherelor de vacanță în Sănătate și Asistență Socială unde unitățile sunt nevoite să acorde aceste vouchere din contractul de prestări servicii medicale/standarde de cost, toți ceilalți bugetari având aceste drepturi finanțate de la bugetul de stat. În aceste condiții multe unități sanitare și de asistență socială nu le pot acorda.

3. Declanșarea, de urgență, a negocierilor între Guvernul României și partenerii sociali, pe proiectul noii legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice.

Autoritățile și-au asumat prin P.N.R.R. modificarea politicii de salarizare în sectorul public și adoptarea unei noi legi a salarizării până în vara anului 2023.
P.N.N.R. prevede:

1. Plafonarea sporurilor la maxim 20% din salariul de bază, pentru fiecare salariat. Această măsură va afecta în mod special salariații din SĂNĂTATE și ASISTENȚĂ SOCIALĂ. În cele două sectoare sporurile pentru asigurarea continuității (spor de noapte, spor pentru sâmbete, duminici și sărbători legale) depășesc procentul de 20%, în acest procent fiind inclus și sporul de condiții de muncă, care va fi calculat în sumă fixă din salariul minim brut pe țară.

2. Reanalizarea tuturor categoriilor de sporuri, cu menținerea numai a celor cu adevărat relevante – măsură care fără dialog social real ar putea duce la eliminarea arbitrară a unor categorii de sporuri.

Aceste măsuri vor reduce considerabil veniturile tuturor salariaților din sănătate și asistență socială. Reamintim că în celelalte țări din Uniunea Europeană munca prestată în timpul nopții și în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale este plătită suplimentar și consistent, fără ca această plată să fie încadrată ca spor, iar salarizarea se face distinct pe fiecare loc de muncă în funcție de condițiile de muncă existente.

Singura soluție viabilă pentru împiedicarea derapajelor de orice natură o reprezintă NEGOCIEREA REALĂ ÎNTRE PARTENERII SOCIALI ca parte fundamentală a DIALOGULUI SOCIAL.

Biroul Executiv al Sindicatului SANITAS Constanța

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *