RĂSPUNDEM INTREBĂRILOR MEMBRILOR DE SINDICAT – DELEGAREA

0
1189

1. Ce este delegarea?
Desfășurarea temporară a sarcinilor de serviciu într-un alt loc de muncă decât cel specificat în contractul individual de muncă, la cererea și în interesul angajatorului său.
2. Ce modificări presupune delegarea? Angajatorul îmi poate modifica funcția și atribuțiile din fișa postului
Prin măsura delegării se modifică exclusiv locul muncii. Asta înseamnă că pe durata delegării, salariatul delegat îşi duce la îndeplinire sarcinile de serviciu, conform fişei postului. Salariatul îşi păstrează funcţia şi toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă.
3. Pot fi delegat fără acordul meu? Pot să refuz delegarea?
Delegarea poate fi dispusă unilateral de angajator pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni. Salariatul nu poate refuza delegarea în primele 60 de zile. Un astfel de refuz constituie abatere disciplinară și poate atrage aplicarea unei sancțiuni disciplinare.
4. Poate fi prelungită delegarea? Pot refuza prelungirea delegării?
Delegarea se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a delegării nu poate constitui motiv pentru sancţionarea disciplinară a acestuia.
5. Dacă sunt delegat intr-un loc de muncă cu spor de condiții mai mare decât cel prevăzut în CIM, beneficiez de sporul locului de muncă unde sunt delegat?
Da. Potrivit Regulamentului de sporuri aprobat prin H.G. 153/2018, salariatul beneficiază de sporul prevăzut la locul de muncă unde își desfășoară activitatea. Sporurile pentru condiţii de muncă se acordă corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă prevăzute în regulamentul-cadru.
6. Angajatorul nu îmi acordă sporul de condiții de muncă prevăzut pentru locul de muncă unde sunt delegat invocând art. 42 alin 2 din Codul Muncii unde este prevăzut “pe durata delegării, respectiv a detașării, salariatul își păstrează funcția și toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă”. Este corect?
Nu. Potrivit textului de lege, salariatul delegat îşi păstrează funcţia şi toate celelalte drepturi prevăzute în Contractul Individual de Muncă, cu alte cuvinte, la încetarea delegării, salariatul îşi reia toate drepturile salariale, deoarece acestea au fost păstrate pe durata delegării.
In plus, Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice este o lege specială care se aplică cu prioritate în raport cu codul muncii (principiul potrivit căruia legea specială derogă de la cea generală „lex specialia generalibus derogant”, iar norma generală nu poate înlătura de la aplicare o norma specială).
7. Beneficiez pe perioada delegării de indemnizația de delegare și decontarea transportului dus-întors?
Da. În conformitate cu prevederile CCM la nivel de sector și a HG 714/2018 personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, delegat sau detaşat în localităţi situate la distanţe mai mari de 5 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă, are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport dus-întors și de o indemnizație de delegare. Nu beneficiază de indemnizație de delegare persoana care are locul permanent de muncă în altă localitate decât aceea în care îşi are domiciliul și este delegată în localitatea de domiciliu.
Adesea, în practică, delegarea și detașarea sunt confundate, întrucât nu se cunoaște exact ce presupune fiecare dintre ele. Ne propunem în continuare să prezentăm o serie deosebiri dintre cele două.

  Tipul modificării DELEGARE DETASARE
Ce înseamnă Exercitarea temporară a unor lucrari sau sarcini corespunzătoare atribuțiilor de serviciu în alt loc de muncă, LA ACELAȘI ANGAJATOR Schimbarea temporară a locului de muncă, din dispozitia angajatorului, LA UN ALT ANGAJATOR, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia.
Perioada Maximum 60 de zile Maximum un an
Prelungire Prelungire pe perioade succesive de max. 60 de zile, NUMAI CU ACORDUL SALARIATULUI Prelungire din şase în şase luni, NUMAI CU ACORDUL SALARIATULUI
Suspendare contract de muncă Nu se suspendă Se suspendă
Subordonare Se subordonează în continuare angajatorului care a dispus delegarea Se subordonează angajatorului la care s-a dispus detaşarea
Plata salarialui şi a drepturilor ce decurg din delegare sau detaşare Plata salariului, a cheltuielilor cu transportul, cazarea şi indemnizaţia de delegare se face de către angajatorul care a dispus delegarea Plata salariului, a cheltuielilor cu transportul, cazarea şi indemnizaţia de detaşare se face de către angajatorul la care s-a dispus detaşarea
Condiţii mai favorabile Se vor aplica condiţiile prevăzute în contractul individual de muncă semnat cu angajatorul care a dispus delegarea și condițiile locului de muncă unde s-a dispus delegarea Se vor aplica condiţiile mai favorabile între cei doi angajatori (cel care dispune şi cel la care se dispune detaşarea)

Biroul Executiv al Sindicatului Sanitas Constanța

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *