RĂSPUNDEM ÎNTREBĂRILOR MEMBRILOR DE SINDICAT – CONCEDIUL DE ODIHNĂ

0
2854

Primim numeroase întrebări de la membrii de sindicat cu privire la drepturile și obligațiile prevăzute în legislația muncii și în contractele colective de muncă.
Având în vedere importanța deosebită pe care o acordăm comunicării cu membrii de sindicat am decis ca în postări să abordăm problemele importante semnalate și, în măsura posibilităților, să oferim răspunsuri și soluții.
Începem aceste postări cu întrebările primite despre concediul de odihnă.

1. Când se face programarea concediilor de odihnă?
Programarea concediilor de odihnă, conform art. 148 din codul muncii, se face până la sfârșitul anului calendaristic pentru anul următor, cu consultarea sindicatului și nu poate fi impusă unilateral de niciuna dintre părți.
2. Sunt obligat să respect programarea?
Da, angajatul este obligat să efectueze concediul de odihnă în perioada în care a fost programat. Decalarea concediului de odihnă în altă perioadă decât în cea programată se face cu aprobarea angajatorului şi avizul sindicatului reprezentativ din unitate.
Concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective independente de voinţa salariatului.
În mod excepțional, la cererea argumentată a salariatului, cu acordul angajatorului şi avizul organizaţiei sindicale reprezentative din unitate, concediul anual de odihnă se poate amâna pentru anul următor, parţial sau în totalitate.
3. Dacă nu pot efectua concediul de odihnă nici în anul în curs pierd zilele de concediu de odihnă?
Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parțial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual.
4. În situația în care nu efectuez concediul de odihna, pot sa primesc bani în compensație?
Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.
5. Angajatorul ma poate rechema din concediul de odihnă?
Da, angajatorul poate rechema salariatul în caz de forţă majoră sau pentru interese urgente care impun prezenţa salariatului la locul de muncă. În acest caz, angajatorul are obligaţia de a suporta toate cheltuielile salariatului şi ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum şi eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă.
6. Cum se plătește concediul de odihnă?
Indemnizaţia de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale (salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent, inclusiv indemnizatia de hrana) din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu.
7. Ce se întâmplă dacă în timpul efectuării concediului de odihna, angajatul anunță că începe concediul medical, concediul de maternitate, concediul de risc maternal, concediul pentru îngrijirea copilului bolnav?
În situatia in care incapacitatea temporara de munca sau concediul de maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru ingrijirea copilului bolnav a survenit in timpul efectuarii concediului de odihna anual, acesta se intrerupe, urmand ca salariatul sa efectueze restul zilelor de concediu dupa ce a incetat situatia de incapacitate temporara de munca, de maternitate, de risc maternal ori cea de ingrijire a copilului bolnav, iar cand nu este posibil urmeaza ca zilele neefectuate sa fie reprogramate.
8. Dacă salariatul are concediu medical pe întreaga perioadă a unui an calendaristic, mai are dreptul la concediu de odihnă?
Da. Salariatul are dreptul la concediu de odihna anual si in situatia in care incapacitatea temporara de munca se mentine, in conditiile legii, pe intreaga perioada a unui an calendaristic, angajatorul fiind obligat sa acorde concediul de odihna anual intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care acesta s-a aflat in concediu medical. În concluzie, salariatul are dreptul la concediu de odihnă și pentru perioadele mai sus menționate.
9. Poate fi acoperită perioada de preaviz cu zilele de concediu de odihnă?
Angajatul poate beneficia pe perioada de preaviz de zilele de concediu neefectuate, deoarece concediul de odihnă nu suspendă toate termenele care au legătură cu încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului individual de muncă, asa cum e cazul concediului pentru incapacitate temporară de muncă (concediul medical). Ca regulă generală, angajatorul nu poate obliga angajatul să-și ia concediu de odihnă în perioada de preaviz, dar nici angajatul nu își poate obliga angajatorul să îi aprobe o cerere de concediu de odihnă.
10. Prin OUG 63/2023 se instituie o limită clară a duratei concediului de odihnă anual de până la 38 de zile lucrătoare în funcție de vechime, calculate în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă la nivel de sector bugetar Sănătate. În limita de 38 zile sunt incluse și zilele de concediu suplimentare pentru condiții de muncă?
Nu. Limita de 38 zile reprezintă numărul maxim de zile de concediu acordate în funcție de vechimea în muncă și în unitate (fidelitate), adică 30+8, așa cum sunt prevăzute în contractului colectiv de muncă la nivel de sector bugetar Sănătate:
Articolul 124 (3) Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte pentru fiecare salariat în funcţie de vechimea în muncă astfel:
a)pentru o vechime de 0-1 an (neîmplinit la data începerii concediului) – 21 de zile lucrătoare;
b)pentru o vechime de 1-5 ani (neîmpliniţi la data începerii concediului) – 22 de zile lucrătoare;
c)pentru o vechime de 5-10 ani (neîmpliniţi la data începerii concediului) – 23 de zile lucrătoare;
d)pentru o vechime de 10-15 ani (neîmpliniţi la data începerii concediului) – 25 de zile lucrătoare;
e)pentru o vechime de 15-20 ani (neîmpliniţi la data începerii concediului) – 28 de zile lucrătoare;
f)pentru o vechime de peste 20 de ani – 30 de zile lucrătoare.
(4) Concediile de odihnă de la alin. (3) pct. b), c), d), e) şi f) se suplimentează cu câte 1 zi pentru fiecare 5 ani de vechime în aceeaşi unitate până la maxim 8 zile aferente vechimii de 40 ani în aceeași unitate. Beneficiază de vechime în aceeaşi unitate şi salariaţii trecuţi de la o unitate la alta prin reorganizare, potrivit dispoziţiilor legale.
Concediul suplimentar de odihnă se acordă potrivit prevederilor Anexei nr. 6 la contract.
Dacă aveți întrebări/nelămuriri vă rugăm să ni le transmiteți pe adresa de email: [email protected]. Suntem bucuroși să vă răspundem.

Biroul Executiv al Sindicatului Sanitas Constanța

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *