RĂSPUNDEM INTREBĂRILOR MEMBRILOR – MUNCA DE NOAPTE ȘI LUCRUL ÎN TURE

0
3756

Munca de noapte este reglementată în Codul Muncii, Titlul III, Capitolul I, Secțiunea a 3-a, art. 125 – 128, în Legea 153/2017 la art. 20, în Regulamentul privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar din 01.07.2004 și în C.C.M. încheiat la nivel de sector Sanatate, la art. 121 – 122.
Munca în schimburi (tură) este reglementata de art. 136 din Codul Muncii, este prevăzută în Regulamentul privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar din 01.07.2004, C.C.M. încheiat la nivel de sector Sanatate și în Legea 153/2017, Anexa II Capitolul II, art. 1.
1. Conducerea secției nu aprobă modificarea graficelor lunare (schimbul de tură) pentru că nu poate asigura 48 ore libere după tura de noapte. După tura de noapte este obligatoriu repausul de 48 ore?
Nicio prevedere legală nu impune repausul de 48 ore după tura de noapte. În acord cu dispozițiile cuprinse în Codul Muncii și CCM, programul de lucru al salariaților care prestează activitate în ture, se stabilește astfel încât:
a) salariații să beneficieze de două zile consecutive de repaus săptămânal,
b) după tura de 12 ore să beneficieze de repaus de 24 de ore.
2. Este corect ca în ziua în care am ieșit din tura de noapte să intru concediul de odihnă?
Nu exista o prevedere legală care să reglementeze concediul de odihnă pentru munca în ture, în consecință se aplică dispozițiile din Codul muncii care reglementează concediul de odihnă pentru toți salariații.
Având în vedere că:
a) salariatul beneficiază de concediu de odihnă în zilele lucrătoare, iar o zi de concediu de odihnă este echivalentă cu 8 ore de muncă.
b) dupa tura de 12 ore salariații au dreptul la un repaus de cel puțin 24 de ore.
Considerăm că prima zi de concediu de odihnă ar trebui să se calculeze începând cu ziua lucrătoare următoare ultimei zile de lucru, nu de la terminarea programului, așa cum se calculează, de altfel, și pentru lucrătorii care nu lucrează în ture. Concediul de odihnă nu poate începe la ora 07.00 când se termină tura de noapte, ci în următoarea zi lucrătoare, așa cum, pentru lucrătorii ca nu lucrează în ture, concediul de odihnă nu începe când termină programul (de ex. la ora 15.00), ci în următoarea zi lucrătoare.
3. Ce salariați nu pot presta muncă de noapte?
Tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu pot presta munca de noapte.
Personalul din unităţile publice din sectorul sanitar unde activitatea se desfăşoară în 3 ture poate fi scutit temporar de a presta activitate în tura de noapte atunci când se află în una dintre următoarele situaţii:
a) în caz de graviditate, lehuzie şi pe timpul cât alăptează;
b) are program redus pe bază de certificat medical;
c) starea de sănătate contravine desfăşurării activităţii în tura a 3-a, dovedită cu certificat medical;
4. Dacă lucrez 6-7 nopți/lună de ce mi se plătesc doar 4?
În legislație sunt prevăzute două tipuri de sporuri care nu se cumulează:
I. Sporul de noapte este 25% și se se aplică doar orelor de noapte lucrate în intervalul 22.00 – 6.00. Acest spor creează impresia unei plăți corecte: „mi se plătesc toate orele de noapte lucrate”, dar este dezavantajos comparativ cu sporul de tură.
II. Sporul de tură este 15% care se raportează la salariul de bază, la toate orele lucrate într-o lună, dar creează impresia unei plăți incorecte ”muncesc 6-7 nopti și mi se plătesc doar 4”.
Aceste dispoziţii legale au caracter supletiv în sensul în care reglementează posibilitatea primirii sporului de tură de 15% la salariul de bază în locul sporului de 25% pentru orele prestate efectiv în timpul nopţii.
Înlocuirea sporului de noapte cu sporul de tură este mai avantajoasă pentru salariați. Ex: un asistent medical principal P.L. gradatia 5 angajat într-o unitate clinică primește în prezent spor de tură (pentru cele 4 nopți) în cuatum de 533 lei. Dacă în locul sporului de tură ar fi „beneficiat” de sporul de noapte ar fi încasat pentru cele 7 nopți lucrate doar 336 lei.
5. Pot obliga angajatorul la întocmirea graficului de lucru astfel încât să am ture de noapte? Pot refuza să efectuez turele de noapte?
Lucrul în ture, pe timp de noapte şi în zilele de sambătă şi duminică nu este un drept recunoscut de lege salariatului, ci, dimpotrivă, reprezintă situaţii de excepţie, justificate de nevoile angajatorului şi de specificul activităţii desfăşurate la nivelul acestuia. Stabilirea graficul de lucru este atributul exclusiv al angajatorului iar solicitarea de obligare a angajatorului la întocmirea graficului de lucru astfel încât lucrătorii să aibă sau să nu aibă program de tură este lipsită de temei legal.
6. Care este numărul maxim de ore de noapte pe care le poate efectua un salariat într-o lună? Dar cel minim?
Nu este prevăzut în legislatie un număr maxim de ore de noapte pe care le poate efectua un salariat. In C.C.M.-ul incheiat la nivel de sector Sanatate este prevăzut: La unităţile unde programul se desfăşoară neîntrerupt, programul de lucru din timpul zilei poate fi egal cu programul de lucru din timpul nopţii.”
În Codul Muncii munca prestată între orele 22.00-06.00 este considerată munca de noapte. Salariatul de noapte este salariatul care efectuează munca de noapte cel putin 3 ore din timpul sau zilnic de lucru sau care efectuează munca de noapte în proporție de cel puțin 30% din timpul său lunar de lucru.
7. Angajatorul nu ne plătește sporul de tură, deși efectuăm cele 5 nopți prevăzute în Regulamentul intern pentru care se acordă sporul de tură, pentru că nu avem ture regulate (Z, N, L, L) și asta presupune că nu ne desfășurăm activitatea fără întrerupere. E legal?
Sporul de tură de 15% se acordă în unităţile sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, unde activitatea se desfăşoară fără întrerupere, conform prevederilor Legii 153/2017, Anexa II, Capitolul II. Angajatorul face confuzie între activitatea secției/unității care se desfășoară fără întrerupere și activitatea salariatului care nu se poate desfășura fără întrerupere.
Potrivit articolului 136 din Codul muncii, munca în schimburi (ture) reprezintă orice mod de organizare a programului de lucru conform căruia salariații se succed unul după altul pe același tip de muncă potrivit unui anumit program, inclusiv program rotativ, care poate fi de tip continuu sau discontinuu, implicând pentru salariat necesitatea desfășurării unei activități în intervale orare diferite în raport cu o perioadă zilnică sau săptămânală, stabilită prin contractul individual de muncă.
Este considerat program în ture sistemul 8 cu 16 ore şi 12 cu 24 ore, salariatul având obligaţia efectuării serviciului de dimineaţă, de după-amiază și de noapte în decursul unei luni.
O modalitate de organizare a turelor o reprezintă munca în ture inegale. Orice tip de program care nu este de tipul 8 ore de lucru pe zi, 5 zile pe săptămână este considerat program de lucru inegal.
În concluzie, nu este necesar ca angajații să aibă program de tură regulat Z,N,L,L, pentru a beneficia de sporul de tură, dacă efectuează numărul de nopți prevăzut în C.C.M. sau Regulamentul intern pentru acordarea sporului.

Biroul Executiv al Sindicatului Sanitas Constanța

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *