La propunerea Preşedintelui Sindicatului Sanitas Constanţa, Consiliul Judeţean Sanitas Constanţa a aprobat, în unanimitate de voturi, mandatarea Biroului Executiv, pentru organizarea de acţiuni revendicative şi susţinerea Federaţiei SANITAS la negocierile privind noua lege a salarizării cu următoarele deziderate:
1. Salarizarea corespunzătoare a tuturor categoriilor  profesionale din sănătate şi asistenţă socială;
2. Diminuarea diferenţelor dintre salariile personalului angajat în unităţile clinice şi cele neclinice;
3. Diminuarea diferenţelor dintre salariile asistentelor medicale cu studii superioare şi cele cu studii postliceale, diminuarea fiind în favoarea creşterii salariilor celor defavorizaţi.