Biroul Executiv al Federației SANITAS din România, întrunit în regim de urgență, în data de 14 noiembrie 2017, pentru a finaliza analiza proiectului O.U.G. de modificare a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea bugetarilor, a constatat următoarele:

  1. Conform discuțiilor din Consiliul Național al Federației SANITAS din 26.10.2017, reprezentanții Guvernului au redactat proiectul de O.U.G. respectându-și în mare parte angajamentele luate în fața liderilor SANITAS. Astfel, prin această Ordonanță se asigură acordarea sporurilor în sistemul sanitar până la redactarea și intrarea în vigoare a noului regulament de sporuri (1 martie 2018), precum și acordarea lunară a indemnizației de hrană începând cu ianuarie 2018. Conform proiectului de O.U.G., indemnizația de hrană nu va fi inclusă în anul 2018 la stabilirea limitei de sporuri.

Se elimină, astfel, o serie de riscuri care puteau afecta veniturile angajaților din sănătate: personalul din sistemul sanitar nu pierde contravaloarea tichetelor de masă, acestea fiind înlocuite cu indemnizația de hrană; timp de două luni (ianuarie și februarie 2018) sporurile rămân aceleași, astfel că se câștigă timp pentru negocierea și redactarea unui Regulament de sporuri cât mai echitabil.

De asemenea, proiectul de O.U.G. reglementează plata gărzilor medicilor, dar totodată crește norma de muncă a acestora.

  1. În afara discuțiilor din cadrul Consiliului Național, proiectul de O.U.G. introduce o prevedere prin care: ”Începând cu luna martie 2018, drepturile salariale aferente activității prestate în linia de gardă, sporul pentru activitatea prestată în ture, sporul acordat pentru munca prestată în zilele de sâmbătă și duminică și sărbatorile legale, sporul pentru munca prestată în timpul nopții vor fi determinate conform prevederilor legale aplicabile pentru luna ianuarie 2018”. (art. 38, lit. h).

Federația SANITAS solicită eliminarea în întregime a prevederii la care se face referire mai sus (pct. 2) și, totodată, solicită menținerea actualei norme de muncă pentru medici, fără obligativitatea acestora de a efectua gărzi până la 48 de ore pe săptămână.

Biroul Executiv al Federației SANITAS din România

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *