Pe perioada stării de urgență, în conformitate cu Ordonanța Militară nr. 8, personalul din centrele pentru persoane vârstnice/persoane cu dizabilități/copii, personalul din centrele medico-sociale, personalul din centrele de reabilitare și recuperare neuro-psihică și personalul delegat în aceste centre a fost izolat 14 zile la locul de muncă, 14 zile la domiciliu, ș.a.m.d., în total având un număr de 42 de zile de izolare.

          Acestor categorii socio-profesionale li s-a impus, în exclusivitate și fără niciun drept de a refuza, măsuri de o duritate fără precedent fiind obligați să își părăsească brusc familiile (unii, cu familii monoparentale, având minori în întreținere pe care nu au avut cui să-i lase în grijă, alții cu membri ai familiei persoane vulnerabile, foarte grav bolnave, care depindeau de îngrijirea lor) și să se pregătească în doar câteva ore pentru a pleca la serviciu pentru 14 zile.

          Acest efort extraordinar al lucrătorilor din asistență socială “condamnați la locul de muncă” nu a avut o corespondenţă pe planul recunoaşterii din partea autorităţilor.

          Deși Legea 82/2020 care prevedeacordarea unui stimulent de risc în cuantum de 2.500 de lei brut, pe lună, pentru personalul din domeniul asistenței sociale și comunitare, indiferent de forma de organizare a furnizorului de servicii sociale, implicat direct în sprijinirea și/sau îngrijirea persoanelor în vârstă, a copiilor, a persoanelor cu dizabilități și a altor grupuri vulnerabile, pe perioada stării de urgență” a intrat in vigoare la 20 iunie 2020 unitățile de asistență socială nu au primit finanțarea corespunzătoare pentru acordarea acestor drepturi.

          Reamintim ca salariații din asistență socială au mai încasat o palmă primind drepturi salariale diminuate prin OUG 59/2020, care prevede la art. 2. –„Pentru personalul prevăzut la art. 10 din Ordonanța militară nr. 8/2020 (…), drepturile salariale se acordă, indiferent de timpul efectiv lucrat, la nivelul celor avute în luna anterioară decretării stării de urgență.” În consecință lucrătorii din aceste centre au primit, indiferent de timpul efectiv lucrat, drepturile salariale din luna februarie. Astfel salariații din centre care în luna februarie au fost în concediu de odihnă, concediu medical, etc. sau au avut un număr mic de ore festive au primit în perioada stării de urgență salariile diminuate cu sume de până la 500 lei. Personalul delegat în aceste centre din locuri de muncă unde nu se lucrează în regim continuu nu au fost plătiți pentru munca prestată în timpul nopţii sau pentru cea prestată în zilele de repaus săptămânal și de sărbători legale, drepturi prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017 și nici nu au beneficiat de sporul pentru desfășurarea activității în condiții periculoase sau vătămătoare prevăzut de HG 153/2018, Anexa 9, ceea ce a dus la afectarea drastică a drepturilor salariale.

          Cu toate aceste impedimente, categoriile profesionale mai sus amintite au dat dovadă de IMPLICARE MAXIMĂ și PROFESIONALISM punând pe primul plan SIGURANȚA și SECURITATEA BENEFICIARILOR, iar pentru toate acestea merită RECUNOAȘTERE și RESPECT din partea tuturor, inclusiv din partea autorităților.

          În aceste condiții solicităm Guvernului României demararea de negocieri reale, transparente și constructive pentru acordarea stimulentului de risc pentru personalul din unitățile de asistență socială care a fost implicat direct în sprijinirea și/sau îngrijirea persoanelor în vârstă, a copiilor, a persoanelor cu dizabilități și a altor grupuri vulnerabile, pe perioada stării de urgență, pentru desfășurarea în bune condiții a activităților și menținerea climatului de pace socială.

Împreună suntem mai puternici!
Biroul Executiv al Sindicatului Sanitas Constanța

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *