În conformitate cu prevederile Legii 221/2021, persoanele care se vaccinează împotriva COVID-19 beneficiază, la cerere, de următoarele drepturi:

  • zi liberă plătită, care nu se include în durata concediului de odihnă, pentru fiecare doză de vaccin efectuată, în cazul angajaților din sistemul public și privat;
  • zi de scutire pentru frecventarea cursurilor, pentru fiecare doză de vaccin efectuată, în cazul elevilor și studenților;
  • zi de permisie, pentru fiecare doză de vaccin efectuată, în cazul cadrelor militare în activitate și al soldaților și gradaților profesioniști.

Aceste zile libere NU SE ACORDĂ în cazul în care persoanele precizate mai sus vor fi vaccinate la locul de muncă prin grija angajatorului.
Drepturile se acordă pe baza adeverinței de vaccinare eliberate potrivit legii.
Ziua liberă poate fi acordată și ulterior zilei vaccinării dar “angajații au obligația de a informa angajatorul cu privire la opțiunile de programare a zilelor libere pe care urmează să le solicite în baza acestei legi, în vederea asigurării în condiții optime a funcționării activității acestuia”.
În situația în care ziua liberă coincide cu ziua vaccinării, persoanele în cauză au obligația depunerii adeverinței de vaccinare în prima zi lucrătoare după vaccinare.
De aceste drepturi beneficiază și unul dintre părinți sau reprezentantul legal al copilului cu vârsta de până la 18 ani, precum și al persoanei cu dizabilități cu vârsta de până la 26 de ani, în ziua vaccinării copilului, respectiv al persoanei cu dizabilități.
Zilele libere se acordă pe baza adeverinței de vaccinare și a declarației pe propria răspundere de la celălalt părinte potrivit căreia acesta nu a solicitat și nu va solicita zile libere pentru însoțirea copilului la efectuarea vaccinului.
În cazul familiilor monoparentale,  persoana singură care are copii în întretinere și care locuiesc cu ea va menționa în declarația pe propria răspundere faptul că se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 277/2010 și anume:

  • este necăsatorită;
  • este văduvă;
  • este divorțată;
  • are soțul sau soția declarat/ă disparut/ă prin hotarâre judecătorească;
  • are soțul/soția arestat/ă preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;
  • nu a împlinit vârsta de 18 ani și se află în una dintre situațiile de mai sus;
  • a fost numită tutore sau i s-au încredințat ori i s-au dat în plasament unul sau mai mulți copii și este necăsătorită, văduvă sau divorțată.

În cazul vaccinării copilului, ziua liberă trebuie să coincidă cu ziua vaccinării.
Conform principiului neretroactivității legii civile, o lege nu se aplică retroactiv, adică nu se aplică înaintea intrării ei în vigoare; astfel salariații care s-au vaccinat înainte de intrarea în vigoare a acestei legi, respectiv înainte de 29 iulie 2021, nu beneficiază de aceste zile libere.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *