AVIZUL ESTE NECESAR PENTRU:
– scoaterea la concurs a posturilor vacante și temporar vacante (art. 38 alin. 2, art. 39 alin. 3, art. 40 alin. 3, art. 131 alin. 2)
– suspendarea CIM în cazul concediilor fără plată (art. 42)
– încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului (art. 47 alin. 3 și alin. 4)
– externalizarea serviciilor medicale şi nemedicale (art. 65 alin. 2)
– organizarea activităţii, stabilirea structurilor organizatorice adecvate, repartizarea salariaţilor pe locurile de muncă, atributiile si responsabilitatile salariatilor (art. 79 alin.1)
– acordarea concediilor de odihnă suplimentare (art. 84)
– stabilirea criteriilor de acordare a drepturilor de personal (plata orelor suplimentare, plata cheltuielilor de transport în cazul deplasării în cadrul localităţii, în interesul serviciului, premiile și alte drepturi acordate, tariful orar și sporurile aferente orelor de gardă) (art. 97)
– programele individualizate de muncă (art. 110)
– organizarea continuităţii activităţii în ture, garzi, program fracționat (art. 119)
– amanarea concediului de odihna pentru anul urmator parţial sau în totalitate (art. 124 alin. 7)
– decalarea concediului de odihnă în altă perioadă decât în cea programată (art. 125 alin. 2)
– măsuri de reducere a activităţii ori de reorganizare a unităţii sanitare (art. 132)
-planul de formare profesională, participarea la cursuri de formare profesională cu scoaterea din producţie la cererea salariatului (art. 161 alin. 3 și alin. 4)
– participarea la stagii de adaptare profesională a noilor angajați (art. 162)

CONSULTAREA ESTE NECESARĂ:
– în toate situaţiile referitoare la relaţiile de muncă (art. 11 alin. 3)
– înainte de aprobarea bugetului la nivel de unitate (art. 16 alin.6)
– cu cel puțin 15 zile calendaristice înaintea scoaterii la concurs a posturilor vacante (art. 20 alin. 2,  art. 131 alin. 2)
– stabilirea unei noi perioade de probă (art. 21 alin. 5)
– angajarea cetăţenilor străini şi a apatrizilor (art. 25)
– stabilirea obiectivelor de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare (art. 31 alin.1 lit. h)
– deciziile susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele angajatilor (art. 31 alin. 2 lit.e)
– detaşarea în altă unitate a membrilor de sindicat și redistribuirea salariaţilor (art. 33 alin. 1 și alin. 2)
– suspendarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului (art. 37)
– concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului (art. 52)
– înainte de dispunerea măsurilor de concediere colectivă (art. 57)
– în cazul modificării sursei şi a modului de finanţare, precum şi în cazul externalizării şi privatizării (art. 65)
– măsuri luate de către angajator pentru ameliorarea condiţiilor de muncă (art. 67 alin.3 lit.b)
– stabilirea sporurilor pentru condiții de muncă (art. 83 alin 1)
– elaborarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă (art. 71)
– suplimentarea numărului de personal peste normativ (art. 80 alin.3)
– stabilirea sporurilor pentru condiții de muncă (art. 83 alin. 1)
– menţinerea în muncă a persoanelor cu handicap (art. 92)
– acordarea premiilor de excelență (art. 98)
– suspendarea repausului săptămânal al salariaţilor (art.107 alin. 3)
– modul concret de stabilire a programului de lucru în cadrul săptămânii de lucru (art. 108 alin.1)
– stabilirea necesarului de personal specific fiecărui loc de muncă fără a fi mai mic decât limita minimă determinată conform normativului de personal (art. 115)
– intocmirea regulamentului intern (art.121)
– programările concediilor de odihnă (art. 123)
– redistribuirea personalului în alte locuri de muncă (art. 137 alin. 3)
– gestionarea biletelor de tratament şi recuperare (art. 138)
– cu cel puţin 3 luni înainte de schimbarea profilului de activitate al unității (art. 150 alin.1 lit.c)
– modalitatea concretă de formare profesională, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata formării profesionale, precum şi orice alte aspecte legate de formarea profesională (art. 151 alin. 2, art.161)

ACORDUL ESTE NECESAR:
– încetarea CIM în cazurile care dau dreptul persoanelor la ajutorul de şomaj (art. 26)
– concedierea unui salariat aflat într-o funcţie sindicală eligibilă la nivel de unitate (art. 50)
– concedieri colective (art. 57)
– stabilirea normativului de personal (art. 79)
– stabilirea sporurilor pentru condiții deosebit de periculoase (art 83 alin.2)
– forma de organizare a muncii şi cea de salarizare pt fiecare activitate şi fiecare loc de muncă (art. 99 alin.2)
– prestare de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual (art.106 alin. 4)
– utilizarea un număr mai mic de posturi, pe perioada determinată (art.132)
– stabilirea criteriilor de reîncadrare a salariaților din unitățile care îşi reiau sau îşi extind activitatea într-o perioadă de 12 luni de la luarea măsurilor de încetare a contractelor individuale de muncă (art.134 alin.1)
– planurile şi programele de formare profesională (art.150)
– respingerea concediilor fără plată pentru formare profesională (art. 156 alin. 2)

Prevederile Contractului Colectiv de Muncă la nivel de sector Sănătate sunt considerate de drept minime şi obligatorii pentru angajatori. În situaţia în care la nivelul unităţilor sanitare nu există un contract colectiv de muncă sunt aplicabile de drept prevederile Contractului Colectiv de Muncă la nivel de sector Sănătate.

Biroul Executiv al Sindicatului Sanitas Constanța

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *