Nemulţumită de discriminările create de cele 2 ordonanţe OUG 20 şi OUG 43, conducerea Federaţiei SANITAS se întruneste astăzi în şedinţă extraordinară pentru a analiza nemulţumirile membrilor de sindicat din sectorul sanitar şi de asistenţă socială şi pentru a hotarî acţiunile ce se vor face în perioada urmatoare în scopul rezolvării acestora. Aceste ordonanţe, care ar fi trebuit să rezolve inechităţile salariale din sistemul sanitar şi cel de asistenţă socială, au generat alte discriminări:
            1. Categorii de personal au fost excluse din grilele de salarizare: personalul tehnic administrativ, funcţionarii publici din DSP, personalul din sectorul de asistentă socială, personalul din şcoli, creşe şi grădiniţe.
            2. Există o diferenţă mare între salariile de încadrare ale asistenților cu studii superioare şi cei cu studii PL şi SSD, în contextul în care toate aceste categorii au aceeaşi fişă a postului şi prestează aceeaşi muncă.
            3. Există o diferenţă mare între salariile de încadrare ale angajaţilor din unităţile clinice şi cele neclinice, în condiţiile în care iniţial exista doar un spor de 15% pentru unităţile clinice.
    În acest context Consiliul Naţional al Federaţiei va avea o ultimă întâlnire pe 15 septembrie cu Ministrul Sănătăţii şi Ministrul Muncii în încercarea de a rezolva prin negocieri aceste doleanţe.  În funcţie de raspunsul celor 2 miniştri şi implicit în funcţie de solicitările şi voinţa membrilor noştri de sindicat, Consiliul Naţional al Federaţiei SANITAS va decide care vor fi următoarele acţiuni putându-se ajunge inclusiv la declanşarea procedurilor de organizare a grevei generale.

#sanitasconstanta