De la apariția Legii 153/2017 semnalăm guvernanților omisiunile din cadrul legislativ care reglementează salarizarea personalului din sănătate și asistență socială, facem propuneri pentru înlăturarea inechităților, solicitând guvernanților să adopte o lege clară, corectă și echitabilă. Ignorând în totalitate amendamentele de corectare a inechităților propuse de Federatia SANITAS, Guvernul României a emis mai multe ordonanțe care au avut ca efect blocarea sporurilor și anume:

OUG 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017

Art. 38 al 3

h) “începând cu luna martie 2018 până la 31 decembrie 2018, drepturile salariale aferente activității prestate în linia de gardă, sporul pentru activitatea prestată în ture, sporul acordat pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare nu se lucrează, sporul pentru munca prestată în timpul nopții vor fi determinate conform prevederilor legale aplicabile pentru luna ianuarie 2018;”

OUG 114/2018 Art. 34. –

 (2) „Începând cu 1 ianuarie 2019, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, se menține cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.”

OUG 1/2020

 (2) „Începând cu luna ianuarie 2020, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2019, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.”

Aceste ordonanțe aduc reglementări care demonstrează încă o dată că autoritatile statului tratează cu superficialitate Sănătatea și Asistența socială, deși aceste sectoare sunt considerate ”prioritate națională”!.

Toți angajații din sănătate și asistență socială sunt afectați de aceste măsuri deoarece sporul pentru activitatea prestată în ture și sporul acordat pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare nu se lucrează (…) se raportează la salariul din ianuarie 2018 și nu la salariul de bază cum ar fi firesc.

Un alt efect negativ ale acestor ordonanțe, generatoare de mari tensiuni, îl reprezintă blocarea sporurilor pentru condiții de muncă la cel mult nivelul lunii decembrie 2018. Această masură încalcă principiul egalităţii de tratament între salariați în ceea ce privește salarizarea, deoarece:

  • asistentele, medicii și ambulanțierii au sporul pentru condiții de muncă aplicat la salariul de bază din 2022,
  • celelalte categorii profesionale care nu au beneficiat de majorarea salariului la maximul din grilă la 01 martie 2018 au sporul pentru condiții de muncă aplicat la salariul din decembrie 2018, adică se aplică o dublă discriminare acestor categorii de salariați.

Aplicarea diferențiată a sporurilor pentru condiții de muncă reprezintă o mare inechitate a legii salarizării generând o discriminare gravă a acestor salariați, încălcând practic toate principiile de dreptul muncii. Persoanele care lucrează în aceleași condiții de muncă, trebuie să beneficieze de raportarea sporului la același tip de salariu.

Se creează practic o nouă categorie de salariați în sănătate și asistență socială: SALARIATUL DE MÂNA A DOUA care, alături de BUGETARUL FĂRĂ GRILĂ, generat de prevederile articolului 11, reprezintă „marile invenții” ale legii salarizării.

Din moment ce infirmierele, ingrijitoarele, brancardierii, chimiștii, biologii, psihologii…..etc. sunt într-o situaţie identică cu asistentele, medicii și ambulanțierii sub aspectul muncii în același condiții, nu pot fi trataţi diferit, în mod discriminatoriu.

Majorarea salariilor fără raportarea sporurilor la salariul de bază este nesemnificativă deoarece măsura transferului cotelor de contribuții la asigurările sociale și de sănatate de la angajator la angajat topește efectiv orice majorare salarială acordată bugetarilor.

Având în vedere impactul dezastruos al aplicării acestor ordonanțe de urgență, vom face toate demersurile sindicale legale pentru a proteja interesele membrilor noștri de sindicat.

Nu vom renunţa la lupta sindicală până când nu vor fi eliminate toate inechităţile salariale prin corectarea și amendarea legislației în vigoare.

ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI PUTERNICI !
BIROUL EXECUTIV AL SINDICATULUI SANITAS CONSTANȚA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *